prednáška / diskusia

Lom Lectures #6: Lukáš Likavčan / Komparatívna planetológia

Uvedenie novej knihy s názvom Introduction to Comparative Planetology, ktorá vychádza koncom roka v Strelka Press.

Táto akcia sa konala v minulosti


Kniha „Úvod do komparatívnej planetológie“ analyzuje vizuálne kultúry zobrazovania Zeme z pohľadu geopolitiky klimatickej krízy. Porovnáva pritom rôzne „figúry“ planéty – Planetárne, Globálne, Terestriálne, Zem-bez-nás a Spektrálnu Zem – a na tomto základe hodnotí ich geopolitické dôsledky. Tieto dôsledky sa v knihe následne premietajú do schopnosti alebo neschopnosti tej ktorej figúry prispieť k budovaniu infraštruktúrneho priestoru pre planetárnu koordináciu našich dizajnových zásahov, ktoré by dokázali odvrátiť urýchľujúce sa globálne otepľovanie, a v konečnom dôsledku tiež masové vymieranie druhov.

Lukáš Likavčan je teoretik a výskumník. Odborne sa venuje filozofii technológií a politickej ekológii. Je doktorandom na Katedře environmentálních studií FSS MU v Brne. Likavčan vyučuje na Centru audiovizuálních studií FAMU v Prahe a na Strelke Institute for Media, Architecture and Design v Moskve, kde tiež vyštudoval postgraduálny program The New Normal v roku 2018. Je členom kolektívu display – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi.

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor LOM. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.