prednáška / diskusia

Korunovácie v Prešporku

Úvodné slovo: PhDr. Š. Holčík, CsC. / 20:20 – koncertné predstavenia: F. Conti – Pampalugo e Galantina / B. Dvorská (soprán), D. Harant (bas) / G. B. Pergolesi – Livieta e Tracollo / sláčikový orchester a basso continuo, L. Máčiková (soprán), M. Babjak (barytón), T. Surý (réžia)

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Nádvorie Zichyho paláca, Ventúrska 9