prednáška / diskusia

Experimentálne grafické prístupy na princípe monotypu

Pozývame vás na prednášku doc. Mgr.art Patrika Ševčíka, ArtD, ktorý je vedúcim katedry Grafiky a ateliéru vizuálnej tvorby a ateliéru digitálnej a analógovej grafiky na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Venuje sa voľnej tvorbe a grafickému designu. V oblasti voľnej tvorby pracuje v médiu plošnej inštalácie, špecificky v oblasti textovej inštalácie s využitím postkonceptuálnych princípov výtvarnej tvorby. Tiež využíva digitálnu tlač a pracuje s nájdeným prisvojeným predmetom. Skúma výtvarné možnosti práce s textom v umení.