prednáška / diskusia

Zrušené: Besedy u Pistoriho

Besedy na aktuálne témy zrušené.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Zrušené: 16. 3., 15.00 Komunikačná inteligencia medzi pacientom a lekárom, odborný a právny vzťah medzi pacientom a lekárom od prvej návštevy po poslednú, o akútnej i chronickej bolesti a právnom vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, prednášajúca: Prim. Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD., vstup voľný do naplnenia sály.

Zrušené: 23. 3., 15.00 Antišarlatanizmus, beseda s MUDr. Petrom Belanom, geriatrom o tom, čomu v medicíne veriť a ako Vám šarlatánske liečby a postupy môžu uškodiť, v spolupráci s Transparency International Slovensko,
vstup voľný do naplnenia kapacity sály.
 

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor Be hero, go zero (Buď hrdina pre planétu). Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.