prednáška / diskusia

Ako a s kým plánovať rozvoj mesta?

Čo má rozhodujúci význam, ak ide o plánovanie rozvoja mesta? Aká by mala byť úloha a postavenie inštitúcií poverených územným plánovaním? Na čom by mala byť založená spolupráca s politickým vedením mesta? Do akej miery s tým súvisí spolupráca so súkromnými investormi? Aký bol postup v iných veľkých mestách? Ako zdôvodniť novosť riešenia problémov rozvoja mesta? 

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Sú to otázky, ktoré sú rovnako dôležité v diskusiách v Prahe, Štrasburgu i v Paríži. Tak ako v predchádzajúcom cykle, aj teraz je hlavným zámerom prednášky prispieť k medzinárodnej konfrontácii. Stratégia územného plánovania, to je celý rad logických a časových súvislostí, ktoré by mal projekt mesta spájať. Je nutné premyslieť si nanovo spôsob plánovania. Nestačí len hľadať nové prepojenie so stavebnými zákonmi. Treba oveľa viac ako zmeny a dodatky v územnom pláne. Je potrebné hovoriť o verejnom obstarávaní, o zadaní architektonických súťaží, nezabúdajúc samozrejme na požiadavky verejnosti. 

Príďte si vypočuť slová expertov a podeliť sa o svoj názor.