Prechádzka / exkurzia

Rok architektúry v SNG: Architúra po výstavisku

Architekt Vladimír Dedeček navrhol množstvo stavieb, ktoré by spoločne mohli vytvoriť malé slovenské mesto. Je však jedna stavba, ktorá je svojím rozmerom malým mestom sama o sebe. Výstavisko bolo zamýšľanou súčasťou Petržalky od zrodu myšlienky o novej mestskej štvrti na konci 60. rokov. 20. storočia.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti


Jeho dnešná podoba je len malým fragmentom pôvodne navrhovaného celku. Aj napriek tomu je v tomto torze prítomný nezameniteľný rukopis architekta Dedečka, ktorý formou a mierkou vytvoril autonómny monument v mestskej krajine. 

Júnovú Architúru sprevádzanú Martinom Zaičkom a Petrom Szalayom venujeme jednému dielu architekta Dedečka ako súčasti príbehu ideálneho mesta na pravom brehu Dunaja. 

Stretnutie: vstup do Incheby pod mostom SNP
Rezervácia nutná: dasa.pestova@sng.sk

Vstupné: 4 € / 2 €