party

Tlak

Tlak sa vracia po niekoľkých mesiacoch do priestorov KC Dunaj. Tentokrát budete môcť vidieť a počuť.

Táto akcia sa konala v minulosti