party

Meet:us: Silvester Suske & Tasun & Sani

Spojenie Meet:us s Tasunom z Popularu nie je náhodné. Pozamieňame spolu krásne adventné pesničky nielen na posedenie, a oslávime Saniho jubileum !
 

Táto akcia sa konala v minulosti