party

Hangover Lectures

Podujatie Hangover Lectures sa opakovane Teleportuje do chládku a podzemia Hudobného centra. A to opäť v duchu cibrenia technickej nedokonalosti.
Táto akcia sa konala v minulosti

Tentokrát sú protagonisti PIA8 a asebest čerstvo nasiaknutí z nabitého hudobného sústredenia na západnom pobreží. Košaté archívy veselých i potemnejších pesničiek práve pučia.

------

Vstup je voľný

 

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor Listening Lectures. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.