Mestská knižnica v Bratislave - Úsek odbornej literatúry

knižnica

Úsek sa špecializuje na poskytovanie služieb študentom a odbornej verejnosti a všetkým, ktorí si chcú rozšíriť obzor poznania. Čitatelia majú voľný prístup k fondu.

  • Knižničný fond obsahuje
  • * odbornú literatúru zo všetkých vedných odborov s ťažiskom na spoločenské vedy (napr. filozofia, psychológia, ekonómia, jazykoveda, pedagogika, sociológia, sociálna práca, dejiny – história)
  • * viazané zbierky zákonov
  • * regionálnu literatúru o Bratislave a iných mestách, krajinách sveta, vybrané regionálne periodiká mestských častí Bratislavy (Hlas Nového Mesta, Lamačan, Petržalské noviny, Devínčan, Devínskonovoveský expres, Bratislavské noviny)
  • * štatistické ročenky (Štatistická ročenka ČSSR 1989 – 1990, Štatistická ročenka hl. m. SR Bratislavy 1983 – 2002, Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1994 –2007 a i.)
  • * súhrnné správy o stave spoločnosti Slovensko 2001 – 2007
  • * literatúru faktu
  • * encyklopédie, slovníky, mapy, atlasy, turistických sprievodcov
  • odborné a populárno-náučné časopisy, dennú tlač, ktorú si môžete prečítať v študovni

Mestská knižnica v Bratislave - Úsek odbornej literatúry
Klariská 16
81479 Bratislava


02/20 30 10 25
vypozicky.odborna@mestskakniznica.sk

http://www.mestskakniznica.sk/naucna
Otváracie hodiny:
Po: 8 - 19
Ut: 8 - 19
St: 8 - 19
Št: 8 - 19
Pi: 8 - 19