Kostol Cirkvi Bratskej

koncertná sála

V kostole Cirkvi Bratskej sa konajú koncerty vážnej hudby.

Kostol Cirkvi Bratskej
Cukrová 4
811 08 Bratislava


02/5296 4949
pastirco@cbba.sk

Otváracie hodiny:

Služby Božie
Ne 08:45, 10:00, 15:30*, 18:00
*len nepárny týždeň
Biblická hodina - St 18:00
Miesto radosti (pre mládež) - So 17:30