Kino Lúky a FK Lúky

kino

Filmový klub DK Lúky je súčasťou Kultúrnych zariadení Petržalky. Divákom ponúka klubové filmy. Vedenie sa rozhodlo vzhľadom na nízku návštevnosť FK Lúky pozastaviť.

Program

Artkino za Zrkadlom počas letných prázdnin nepremieta