Fakulta architektúry STU

iné miesto

Fakulta architektúry je súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako vrcholná ustanovizeň so vzdelávacou, vedeckou, umeleckou a projektovou činnosťou v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu.

09.12.2019, Po
17:00 Reflexie architektúry prednáška / diskusia
16.01.2020, Št
17:00 Noc Architektúry 2020 Zima iná akcia

Fakulta architektúry STU
Námestie Slobody 19
81245 Bratislava


02/572 76 238


http://www.fa.stuba.sk
Otváracie hodiny:

Počas výstav prístupných verejnosti Denne od 12.00 - 16.00