Miesta

Primárne karty

kultúrny dom

Miestne kultúrne stredisko Dunajská Lužná

Obec Dunajská Lužná leží 15 km juhovýchodne od Bratislavy a v Miestnom kultúrnom stredisku sa konajú rôzne obecné aj súkromné...Viac
kultúrny dom

KKC Zora

Kultúrne a komunitné centrum ZORA je unikátny verejný priestor, ktorý vznikol z bývalého kina Zora, ktoré bolo roky opustené a...Viac
kultúrny dom

Nemecký kultúrny dom Rača

Hlavné dejisko kultúrnych a spoločenských podujatí, ako Račištorfský bál, divadelné a interaktívne programy pre deti, divadelné...Viac
kultúrny dom

Batyskaf - zatvorené

V historickom centre hlavného mesta na Bielej ulici 6 sa nachádza priestor stvorený pre umenie, umelcov a ich fanúšikov. V...Viac
kultúrny dom

Kultúrne stredisko Žarnovická

V kultúrnom stredisku našli priestor pre svoju činnosť organizácie, spolky a kluby pôsobiace a reprezentujúce mestskú časť Rača...Viac
kultúrny dom

Kultúrne centrum Modra

KC Modra organizuje a zabezpečuje kultúrne a spoločenské aktivity, podporuje amatérsku kultúrnu činnosť vo všetkých formách...Viac
kultúrny dom

Mestské centrum kultúry Malacky

MCK Malacky organizuje kultúrno – spoločenské aktivity prostredníctvom umeleckých a kultúrno – výchovných podujatí, expozícií,...Viac
kultúrny dom

MsKS Senec Labyrint

Mestské kultúrne stredisko Senec Labyrint ponúka širokej verejnosti možnosti na spoločenské, pohybové, výtvarné a relaxačné...Viac
kultúrny dom

Dom kultúry Kramáre

V budove sa nachádza pobočka Knižnice BNM a Klub dôchodcov. Dom kultúry poskytuje mladým rodinám s deťmi veľké možnosti...Viac
kultúrny dom

Dom kultúry Ovsište

V dome kultúry na konajú kultúrne a spoločenské akcie.Viac
kultúrny dom

Kamel Klub - Karloveské centrum kultúry

Karloveské centrum organizuje pravidelné aktivity pre verejnosť. Dramaturgia zahŕňa koncerty, filmové premietania, divadlo,...Viac
kultúrny dom

Klub 22

Klub 22 v Petržalke ponúka Kurzy a krúžky: pre deti: výtvarno-tvorivý krúžok (3 - 6 rokov, 7 - 13 rokov), pohybová výchova 3 - 6...Viac
kultúrny dom

Kulturfabrik Hainburg

Kulturfabrik Hainburg je miesto plné inšpirácie bezprostredne na nábreží Dunaja – miesto stretnutí na výmenu skúseností, javisko...Viac
kultúrny dom

M - KLUB

M klub je súčasťou Kultúrnych zariadení Petržalky. Okrem výstav ponúka aj pravidlnú činnosť pre deti a mládež.Viac
kultúrny dom

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Pod MKIC Stupava patrí Kultúrny dom, Mestská knižnica Ruda Morica, Amfiteáter Borník, Kino Život, Letné kino Borník a redakcia...Viac
kultúrny dom

Mestské kultúrne stredisko Šamorín

Pod záštitou MKS Šamorín funguje viacero umeleckých skupín, napr. ľudovo-umelecký súbor Csalló, detské tanečné súbory Csali a...Viac
kultúrny dom

Mestské kultúrne stredisko Senec

MsKS Senec zahŕňa Labyrint, Kino Mier a Amfiteáter, Knižnicu a Múzeum. Organizuje výchovné koncerty, divadelné predstavenia,...Viac
kultúrny dom

Pezinské kultúrne centrum

Pezinské kultúrne centrum usporadúva rôzne súťaže, prehliadky, festivaly, výchovno-vzdelávacie akcie, kultúrno-spoločenské a iné...Viac