Miesta

Primárne karty

knižnica

Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež

Úsek sa špecializuje na poskytovanie služieb predovšetkým deťom a mládeži do 18 rokov, navštevovať ho však môžu aj dospelí...Viac
knižnica

Univerzitná knižnica v Bratislave

Univerzitná knižnica je kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej činnosti.Viac
knižnica

Karloveská knižnica

Miestna knižnica v Karlovej Vsi sa nachádza priamo v centre Karlovej Vsi na Jurigovom námestí 9. Jej poslanie je poskytovanie...Viac
knižnica

Miestna knižnica Petržalka

Miestna knižnica Petržalka je jednou z najväčších a najaktívnejších verejných knižníc Bratislavy. Má osem pobočiek, v ktorých sa...Viac
knižnica

Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Pionierska

Centrálna knižnica na Pionierskej 12 spadá pod Knižnicu Bratislava - Nové mesto. Tieto pracoviská poskytujú súbežné služby pre...Viac
knižnica

Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Stromová

Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Stromová ponúka služby pre dospelých a pre deti a mládež. Knižnica Bratislava – Nové...Viac
knižnica

Staromestská knižnica - pobočka Záhrebská

Staromestská knižnica v Bratislave poskytuje pre verejnosť služby: Oddelenie pre deti a mládež, Oddelenie pre dospelých a prístup...Viac
knižnica

Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Kutuzovova

Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Kutuzovova ponúka služby pre dospelých a pre deti a mládež. Knižnica Bratislava – Nové...Viac
knižnica

Staromestská knižnica - pobočka Západný rad

Staromestská knižnica v Bratislave poskytuje pre verejnosť služby: Oddelenie pre deti a mládež, Oddelenie pre dospelých,...Viac
knižnica

Letná čitáreň Medická záhrada

Letná čitáreň ponúka bohatý kultúrny program pre deti aj dospelých. V ponuke letnej čitárne nájdete takmer 50 titulov novín a...Viac
knižnica

Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Jeséniova

Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Jeséniova ponúka služby pre dospelých a pre deti a mládež. Knižnica od 18.9.2017 ponúka...Viac
knižnica

Knižnica Ružinov - pobočka Bachova

Základné služby knižnice: absenčné a prezenčné výpožičky krásnej a odbornej literatúry, novín a časopisov pre deti, mládež a...Viac
knižnica

Knižnica Ružinov - pobočka Na úvrati

Základné služby knižnice: absenčné a prezenčné výpožičky kníh, novín a časopisov pre deti, mládež a dospelých, ústne...Viac
knižnica

Knižnica Ružinov - pobočka Tomášikova

Základné služby knižnice: absenčné a prezenčné výpožičky kníh, novín a časopisov pre deti, mládež a dospelých, ústne...Viac
knižnica

Ústredná knižnica Ružinov - Miletičova

Základné služby knižnice: absenčné a prezenčné výpožičky krásnej a odbornej literatúry, novín a časopisov pre deti, mládež a...Viac
knižnica

Knižnica Slovenského centra dizajnu

Knižnica SCD poskytuje požičiavanie profilových publikácií zameraných na dizajn, a štúdium v študovni knižnice s počítačmi...Viac
knižnica

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied

Knižničný fond sa buduje univerzálne, má v súčasnosti viac ako 538 tisíc knižničných jednotiek kníh, periodík a ďalších...Viac
knižnica

Knižnica Ružinov - Seniorské informačné centrum

Základné služby knižnice: absenčné a prezenčné výpožičky krásnej a odbornej literatúry, novín a časopisov pre seniorov a...Viac
kino

Mestská knižnica Ruda Morica Stupava

Mestská knižnica Ruda Morica je verejnou knižnicou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava. Knižnica Ruda Morica organizuje...Viac