literárna akcia

Okrúhly stôl - autorská kniha

Problematike autorskej knihy, jej rozdielom a limitom vo vzťahu ku klasickej knihe fotografického zamerania sa v diskusii budú venovať odborníci v oblasti autorskej fotografickej knihy zo Slovenska Olja Triaška Stefanović a Juraj Blaško pôsobiaci na VŠVU, z Česka zavíta fotograf Ján Rečo, ktorý sa tzv. self-publishingu venuje dlhé roky a z Viedenskej univerzity prijala pozvanie autorka a editorka Vreni Hockenjos.
Táto akcia sa konala v minulosti

Okrúhly stôl sa koná v Seminárnej sále Univerzitnej knižnice na Klariskej 5.

Vstup voľný

Akcia sa koná v rámci Mesiaca fotografie, pozrite si kompletný program podujatia.