literárna akcia

Modré hory čítajú a recitujú spamäti v Karloveskej knižnici

Modré hory vám prinášajú slovné hody: Prečítajú, prednesú zo svojej knižky Dobré Slohy. 

 

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Bene a Lyrik sú rapperské duo Modré hory. Vydali niekoľko úspešných CD. Juraj Kušnierik ich vyhlásil za básnikov, mnohí o nich hovoria ako o vizionároch žánru a teraz majú aj vlastnú knihu. Prídíte sa pozrieť na ich čítanie v Karloveskej knižnici.

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor Anna Kratochvílová. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.

Karloveská knižnica