literárna akcia

Marián Hatala: Nespavosť alebo plus mínus štyri steny

Poetické pásmo, v ktorom muž v byte prežíva nočné udalosti, udalosti odohrávajúce sa v panelovom dome, ale aj na ulici.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Reflexívna lyrika, akú Hatala už niekoľko rokov píše takmer programovo, sa venuje rodine, ľuďom, aktuálnym spoločenským a politickým reáliám, ku ktorým nebýva zhovievavý.
Účinkujú: autor Marián Hatala, herečka Lucia Vráblicová – prednes,  Jaroslav Harvan – flauta, Daniela Blesáková – flauta