literárna akcia

Generatívna poézia

Čítanie v tráve s poetkou Zuzanou Husárovou a programátorom Ľubomírom Panákom o experimentálnom poetickom projekte Liza Gennart, ktorá prostredníctvom neurónovej siete píše poéziu.
Táto akcia sa konala v minulosti

Liza Gennart je experimentálny poetický projekt programátora Ľubomíra Panáka a poetky Zuzany Husárovej. Je to neurónová sieť, ktorá píše poéziu (vyšla jej kniha Výsledky vzniku, Vlna/Drewo a srd, 2020) a v roku 2021 získala Národnú cenu za poéziu Zlatá vlna.

Tvorí prostredníctvom jazykového modelu GPT-2. Neurónová sieť sa vďaka nemu naučila jazykové vzory, ktoré sa snaží replikovať, alebo sa k nim čo najviac priblížiť. S cieľom naučiť Lizu tvoriť poéziu v slovenčine, bola natrénovaná na literárnej databáze, ktorá pozostáva z viac než 2000 (prevažne poetických) titulov. Prostredníctvom nej sa naučila, ako funguje slovenský jazyk.

Liza bola vytvorená ako pocta slovenskej poézii.

Podujatie organizuje združenie Milujem knihy/Amo libris s finančnou podporou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.