literárna akcia
prednáška / diskusia

Dvojstrana: Katarína Poliačiková - Blízko jazyka

Katarína Poliačiková je absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa pohybuje na rozhraní obrazu a textu, zaujímajú ju subtílne histórie a nuansy každodennosti. V ostatných rokoch sa čoraz viac venuje písaniu a rozvíjaniu média autorskej knihy.
Táto akcia sa konala v minulosti

Vytvorila newsletterový projekt Soft Boiled, ktorý v septembri 2021 vyšiel v knižnej forme. Jej ostatným projektom je autorská publikácia DEŇ, ktorú realizovala k 60. výročiu Galérie mesta Bratislavy.

17:00 – performatívne čítanie v Galérii Medium
18:00 – debata o písaní a knižnej tvorbe autorky v kontexte jej výtvarného diela, moderátorky: Beata Jablonská, Zuzana Lapitková

Projekt Dvojstrana je výsledkom spolupráce Katedry dejín a teórie umenia VŠVU, Akademickej knižnice VŠVU a Galérie Medium, ktorý sa primárne sústreďuje na prezentáciu knihy ako média spájajúceho literatúru s vizuálnym umením.

Dvojstrana zahŕňa prednášky, performance, čítania či iné kreatívne výstupy autoriek a autorov z oblasti vizuálneho umenia, ktoré/í si vybrali knihu ako prostriedok rozšírenia svojej tvorby.

Chceme návštevníčkam a návštevníkom knižnice a galérie priblížiť možnosti autorského prístupu a „čítania“ pozoruhodných projektov v rámci dvoch rozdielnych kontextov – extrovertného, performatívneho výstavného prostredia a introvertnejšieho, na dialóg orientovaného prostredia knižnice.