literárna akcia
prednáška / diskusia

Ako čítať Švajčiarsko

Posledné tohtoročné číslo časopisu Verzia predstavuje texty zo súčasnej švajčiarskej literatúry, ktoré rôznym spôsobom tematizujú (a problematizujú) motív rodiny, jej podoby, funkcie a miesto v spoločnosti.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Redaktor časopisu Verzia Igor Tyšš v rozhovore so zostavovateľom čísla Jánom Jamborom predstavia jeho nosné idey, pozadie jeho vzniku a zamyslia sa nad pozíciou takzvaných večných tém v dravom prúde súčasnej literatúry. 

 

Pod knižnicou, Klariská 16