kurz / workshop
prednáška / diskusia

Save The Game

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Nocou výskumníkov pripravili dve podujatia, ktoré sa zameriavajú na uchovávanie počítačových hier.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

"Virtuálne cintoríny" a uchovávanie počítačových hier
Prednáška, V-Klub, 28.9, (19:00)
Počítačové hry sa stali v posledných rokoch neoddeliteľnou súčasťou holandského Institute for Sound and Vision, archívu a múzea ktoré uchováva holandské audiovizuálne dedičstvo. Výskumný pracovník tejto inštitúcie Jesse de Vos bude vo svojej prednáške rozprávať o krokoch, ktoré viedli k založeniu zbierky počítačových hier. Od prvej fázy, v ktorej boli počítačové hry uznané ako kultúrne dedičstvo, až po výberové kritériá pre ich zaradenie do zbierok; od rozhodnutí týkajúcich sa stratégie uchovávania, až po technologické riešenia.

Save the Game
Workshop, Galéria Satelit, 28.9. (15:00)
Len niekoľko desaťročí po vzniku média ktoré nazývame počítačové hry hrozí, že mnohé z nich budú navždy stratené. Zastarávanie hardvéru, technologické závislosti, právne problémy... Hrozieb je veľa. No rovnako existuje dostatok riešiení. Na začiatku workshopu bude Jesse de Vos, výskumný pracovník holandského Institute for Sound and Vision, prezentovať svoje skúsenosti s vytvorením a správou archívu hier. Po úvode bude nasledovať praktická časť, počas ktorej si budú môcť účastníci vyskúšať prácu s emulátormi, dokumentovať hry na Wikipedii, zaznamenať hráčske zážitky vo forme textu a videa, alebo vytvoriť metadáta potrebné pre uchovanie hier. Registrácia na workshop je povinná, počet miest limitovaný pre 30 účastníkov. Registračný formulár tu.

Jesse de Vos pracuje ako výskumný pracovník holandského Institute for Sound and Vision. Jeho práca sa zameriava najmä na nové médiá ako kultúrne dedičstvo, uchovávanie hier a archiváciu web stránok, ale venuje sa aj témam "Linked Data" a "open knowledge". Po ukončení magisterského štúdia Filmovej a televíznej teórie na Univerzite v Utrechte pracoval na VU Univerzite v Amsterdame, kde skúmal možnosti uchovávania interaktívnych médií. V Institute for Sound and Vision začal ako Wikipedista rezident,ktorý aktivuje spoluprácu medzi editormi Wikipédie a inštitútom. Po čase sa vrátil k téme uchovávania nových a interaktívnych médií.

Viac info
Noc výskumníkov