kurz / workshop

Prezentačné zručnosti a sila presvedčivosti

Kurz je vhodný pre každého, kto má záujem o zdokonalenie sa v oblasti prezentácie.


Táto akcia sa konala v minulosti


Kurz sa zameriava na:
- psychologické tipy a triky vedenia konverzácie,
- rozvoj osobnostných predpokladov úspešného, kariérneho rastu,
- definovanie jedinečnej osobnej stratégie,
- tvorbu zaujímavej a pútavej prezentácie,
- tréning zvládania stresu a trémy pred prezentáciou.

Obsah:
Kultivovaná a efektívna komunikácia.
Benefity verbálnej a neverbálnej komunikácie.
Spôsoby prezentácie a sebaprezentácie.
Schopnosť zaujať.
Tipy a triky úspešnej konverzácie.
Argumentácia a protiargumentácia.
Zvládanie stresu a trémy.
Zameranie na klienta, zákazníka, publikum.
Typológia klientov, zákazníkov, kolegov.
Charizma a čaro osobnosti.
Jedinečná osobná stratégia.
Vytváranie spätnej väzby a dlhodobých vzťahov.

Rozsah: 8 vyučovacích hodín

Viac informácií nájdete na webovej stránke organizátora.

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.