kurz / workshop

Postav sa za iných ľudí (workshop Bystander intervention)

Chcete sa vedieť postaviť za ľudí, ktorí sú terčom slovného alebo fyzického obťažovania? Bystander intervention workshop vám ponúkne stratégie prevencie násilia, ktoré môžete využiť pri vyhodnocovaní situácie a rozhodovaní sa o spôsobe pomoci.
Táto akcia sa konala v minulosti

Cieľom workshopu je posilniť schopnosti jednotlivca aj kolektívu s cieľom zvýšenia bezpečnosti.

Účasť je vhodná pre ľudí, ktorí sa obťažovaniu a násiliu nechcú len nečinne prizerať, ale chcú byť schopní*é povedať „Pomôžem ti!“ a prispieť tak k potlačeniu násilia na ulici, v rodine, v škole alebo práci.

 Dvojhodinový program ti pomôže:
• Zmapovať možnosti pomoci s dôrazom na kontext
• Uvedomiť si svoje silné stránky a limity v rámci pomoci
• Osvojiť si jednoduché slovné a fyzické stratégie pomoci
• Zvýšiť sebavedomie pri riešení nepríjemných situácií, ktoré vidíš

Podujatie bude viesť Bianka Urbanovská zo Za seba sebaobrana.

Pre účasť  na workshope je potrebné vyplniť dotazník.

Vstupné: predpredaj 12€