15.12.2019

Primárne karty

Crikva sv. Mikule
17:30 Kultúrny dom Jarovce, okolie Bratislava
Heal
18:00 Yoga House, Panenská 33, Bratislava