21.05.2019

Primárne karty

Efektívne riešenie konfliktov
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Paralelná spoločnosť: Stav a vyhliadky
18:30 Paralelná Polis, Kominárska 3/C
Dá sa inak? Cestovanie pomaly
19:00 Bystro - Komunitná obývačka, Karpatská 3