19.02.2019

Primárne karty

Popieranie holokaustu
18:00 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, knižnica