festival
iná akcia

Noc výskumníkov 2018

Na Slovensku sa aj tento rok bude konať už tradične v posledný septembrový piatok - 28.9.2018. Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 400 vedcov a výskumníkov, 72 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo dovedna viac ako 155 000 návštevníkov.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Hlavné podujatie festivalu vedy sa uskutoční v priestoroch Starej tržnice, zároveň budú prebiehať súbežne sprievodné podujatia v ďalších lokalitách v rámci Bratislavy. Obsah podujatia tvoria interaktívne prezentácie výskumníkov a inovátorov, a to formou vedeckých stánkov, prednášok, workshopov ,diskusií a hlavný program na pódiu.

V Starej tržnici, V-KLUBe, LAB.café a na Námestí SNP pred Tržnicou nájdete spolu viac ako 80 vedeckých stánkov, mnoho atraktívnych vystúpení, kretívnych workshopov a zaujímavých prednášok. Ďalšie stánky a prednášky na Vás budú čakať v Kunsthalle a Slovenskom národnom múzeu.

Program:
Stará tržnica
V-klub
Kunsthalle
Lab
SNM Prírodovedné múzeum
Divadlo Archa
SCD
Panta rhei

Stará tržnica
Vstup voľný 
09:00 - Otvorenie tržnice moderátorom Vladom Voštinárom
09:15 - Oficiálne otvorenie festivalu
09:30 - Chémia hrou (ukážka chemických experimentov): Karin Iková a Dávid Richter Amavet
10:30 - Why We Can’t Make a Cup of Tea on Mars (interactive talk): John Holt, University Of Leicester
11:00 - Inovujme.sk 
11:30 - Drilling Rocks on Another Planet (interactive talk)  John Holt, University Of Leicester
14:00 - Inovujme.sk 
15:00 - Od športu k zdraviu (prednáška)
15:30 - Vyhodnotenie festivalových súťaží
17:00 - Space Rocks! And finding signs of life on other planets (talk), John Holt, University Of Leicester
19:00 - Budúcnosť dopravy: od  myšlienky k prototypu (prednáška), Štefan Klein, VŠVU
20:30 - Rulers of the Future: Governance in the Age of AI and Blockchain  (talk) Roey Tzezana, World Future Society 
21:30 - Hra na laserovú harfu
22:00 - Keď je DNA mimo... o extracelulárnej DNA a jej úlohe  v patogenéze chorôb (prednáška)
Peter Celec, UK 
23:00 - Koniec festivalu
24:00 - Koniec Európskej noci výskumníkov 2018
Vedecké stánky

V - klub
Vstup voľný
V – klub na Námestí SNP 12 bude počas festivalu vedy patriť maratónu vedecko – populárnych prednášok, diskusií a besied, ale aj interaktívnemu programu vo vedeckých stánkoch špeciálne zameraných na deti.
09:00 Počítačové hry vo vzdelávaní
Téma: Informačné a telekomunikačné technológie 
Prezentujúci: Silvester Buček Vĺčatá.sk 
10:00 Spravodlivosť pre čarodejnice (Než nás čarodejnica učaruje, radšej ju upálime)
Téma: Dejiny 
Prezentujúci: doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., JUDr. Alexandra Letková, PhD., Mgr. Ján Sombati, PhD., Mgr. Viktória Marková, Mgr. Lenka Martincová Sombati, PhD., Mgr. Lenka Martincová, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky 
11:00 SkyBat – robotický roj inšpirovaný správaním netopierov
Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy 
Prezentujúci: Ing. Ján Zelenka, PhD., Ústav informatiky, Slovenská akadémia vied
16:00 Impérium kremíka
Téma: Nanotechnológie 
Prezentujúci: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU (Ústav elektroniky a fotoniky) 
17:00 Dizajn materiálového mikrosveta
Téma: Materiálové inžinierstvo 
Prezentujúci: Dr. hab. Mariana Derzsi, PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU 
18:00 Malígny melanóm - strašidelné znamenie
Téma: Medicína 
Prezentujúci: MUDr. Pavol Janega, Medirex Group Academy 
18:30 Ako čítame DNA a aký to má význam pre naše zdravie
Téma: Medicína 
Prezentujúci: RNDr. Tomáš Szemes, Geneton
19:00 "Virtuálne cintoríny" a uchovávanie počítačových hier
Téma: Pokročilé nástroje, vizualizácie virtuálnych svetov, Informačné a telekomunikačné technológie 
Prezentujúci: Jesse de Vos Netherlands Institute for Sound and Vision 
20:00 Kedy skoncujeme s rakovinou? (diskusia)
Téma: Medicína 
Prezentujúci: Diskusia je organizovaná Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity 
21:00 Čaká nás digitálna budúcnosť? (diskusia)
Téma: Informačné a telekomunikačné technológie 
Prezentujúci: Diskusia je organizovaná Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity 
Vedecké stánky

Kunsthalle
Vstup voľný
Kunsthalle Bratislava, Nám. SNP 12, 
Na programy je potrebné sa vopred registrovať na: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk 
10:00 - 11:30 / program pre základné a stredné školy: Nebuď labuť.
Máš orlí zrak, holubičiu povahu alebo si prefíkaný ako líška? Vieš bojovať ako lev a urobil si už niekomu medvediu službu? Zvieratám pripisujeme vlastnosti, vďaka ktorým sa mnohé z nich dostali do erbov a štátnych znakov. Aké zviera či rastlina symbolizuje našu krajinu a ktoré vystihujú teba? Príďte si vytvoriť vlastný erb, znak či logo na výstavu Orly & holubice.
16:00 - 17:30 / program pre rodiny s deťmi od 3 do 12 rokov: Ako v holubníku.
Čo je to heraldika a aké sú jej pravidlá? Výstava Orly & holubice s humorom a nadhľadom pracuje so symbolmi, ktoré sa nachádzajú v erboch a štátnych znakoch – ich súčasťou sú neraz zvieratá, rastliny, ľudia aj predmety. Čo by si umiestnil do rodinného erbu ty? Čo je "rodinným pokladom" tvojej rodiny?
18:00 - 19:30 / program pre dospelých: Som z toho jeleň.
Čo vedie umelcov, aby sa vyjadrovali k otázkam vážnym aj každodenným? Pri pohľade na vybrané diela výstavy Orly & holubice sa dozvieme, prečo umenie nie je iba vždy iba pekný obraz či dobrá socha. Na diela, ktoré pracujú s ideou národnej identity, nadviaže tvorivá aktivita, v ktorej sformulujeme vlastný návrh erbu či loga a odnesieme si suvenír "šitý na mieru".
Viac informácií

Lab
Vstup voľný
Lab.cafe, Námestie SNP 25, Bratislava
V rámci Európskej noci výskumníkov 2018 nájdete v Labe bohatý program tvorený hravými workshopmi pre deti a zaujímavými prednáškami pre dospelé laické publikum.
Lab.cafe, ako súčasť Starej tržnice, si pripravil pre Vás Deň a Noc otvorenej dielne. Vďaka podpore Nadácia Orange si budete mať možnosť pozrieť priestory zdieľanej dielne v suteréne tržnice, zoznámiť sa s 3D tlačiarniami, laserom a ďalšími technológiami, ktoré táto dielňa ponúka pre verejnosť. Pre deti ZŠ si pripravili náučné workshopy.
Workshopy sú kapacitne obmedzené. Pre účasť na workshopoch je potrebné vopred sa prihlásiť.
Workshopy v Lab.cafe - kaviareň
10:00 – 12:00
/ Veková kategória: 8-12 rokov: Svietiace roboty 
Deti si na workshope vyrobia papierového robota, ktorého rozsvietia pomocou špeciálnej vodivej pásky, LED svetielok a batérie. Deti si na workshope prejdú s lektorkou základy fyziky a naučia sa, ako fungujú elektrické obvody.
Počet účastníkov: 12 detí
12:30-13:30/ Veková kategória: 7-12 rokov: Svietiace lietadielka 
Budeme spájať ledky s baterkami a skladať jednotlivé diely jednoduchého lietadla. Deti sa naučia základy aerodynamiky a vyskúšajú si fyzikálne vlastnosti v praxi.
Kapacita workshopu: 15 detí
Workshop v Lab.cafe - dielňa
14:00-16:00/ 
Veková kategória: 8-15 rokov: Kresliaca mašinka
Deti si poskladajú kresliacu geometrickú mašinku, ktorá rozvíja kreativitu. Nadobudnú jednoduché schopnosti pri práci so spojovacím materiálom a pre čo najväčší efekt musia zapojiť svoju predstavivosť a kreativitu.
Kapacita workshopu: 10 detí
Prednášky:
15:00
SIEA- inovačný workshop - „Naučte sa techniku na generovanie nových nápadov“
Téma: Podpora inovácií 
Prezentujúci: Inovujme.sk Slovenská inovačná a energetická agentúra 
16:00 Ako hovoríme v Bratislave?
Téma: Jazykoveda 
Prezentujúci: PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD., vedecká pracovníčka, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i. Slovenská akadémia vied 
17:00 Keď na nás útočí vlastná DNA
Téma: Medicína, Biomedicínske inžinierstvo 
Prezentujúci: Mgr. Lucia Krajčík Lauková,  víťazka FWLS Univerzita Komenského v Bratislave/ Ústav molekulárnej biomedicíny 
18:00 Behaviorálne vedy v biznise
Téma: Ekonómia , Psychológia 
Prezentujúci: Michal Plevka, aplikácia poznatkov z behaviorálnej ekonómie a spotrebiteľskej psychológie na podnikanie Mindworx
19:00  Príbeh našich jašteríc a ich dobývanie kontinentov ako odraz meniacej sa tváre Zeme
Téma: Paleontológia 
Prezentujúci: Mgr. Andrej Čerňanský, PhD., paleontológ, samostatný vedecký pracovník, Prírodovedecká fakulta UK, Katedra ekológie   
20:00 Kvantová informácia a jej možnosti využitia v praxi
Téma: Kvantová elektronika a optika, Fyzika 
Prezentujúci: RNDr. Daniel Reitzner, PhD. Fyzikálny ústav SAV/ Centrum pre výskum kvantovej informácie 

SNM Prírodovedné múzeum
vstup voľný  
V Slovenskom národnom múzeu Vás celý deń čakajú prezentácie moderných metód a výsledkov vedných odborov prírodných vied. 
Aktivity počas dňa:
- vyžiadané  lektoráty k prírodovedných expozíciám; poradenská služba
- vedomostný  kvíz v prírodovedných expozíciách SNM-PM
- astronomické pozorovanie počas dňa  (v prípade priaznivého počasia) 14,00 -16,00 h. slnečnej aktivity
- astronomickými ďalekohľadmi s filtrami v bielom svetle a pozorovanie aj slnečnej koróny a chromosféry
9,00 - 12,00 h., Objavovňa SNM-PM
Život s vedou - diskusné dopoludnie pre školskú mládež s vedcami, spojené s ukážkami a prezentáciou ich práce 
17,00 - 23,00 h. večer v Prírodovednom múzeu SNM, vedecké stánky
pred budovou SNM do 23,00 h.
(v prípade priaznivého počasia) večerné astronomické pozorovania – planéta Jupiter, Saturn, Mars  a zaujímavé objekty hviezdnej oblohy.
** Zmena programu vyhradená. Vzhľadom na kapacitu priestorov je potrebné dohodnúť návštevu pre skupiny vopred na objednávku mailom: mastenova@snm.sk / jozef.somogyi@snm.sk   príp. tel.: 02-20469154 / 02-20469127 **
SNM-PM, Zasadačka SNM-PM , prízemie 12.00  – 23.00 h. 
„Huby okolo nás" 
Výstava čerstvých húb - súčasťou ktorej je výklad o vystavovaných druhoch, hubárska poradňa aj určovanie prinesených húb. Okrem čerstvých húb budú vystavené aj inštalácie z lyofilizovaných húb a fotografie húb. 
Pálivé papriky – prezentácia pálivých plodov paprík (chilli) sú známe ako jedna z prvých zdomácnených plodín Ameriky; boli používané domorodými obyvateľmi na území dnešného Mexika pred viac ako 7500 rokmi. Odvtedy boli vyšľachtené do tisícov druhov nespočetných tvarov, farieb, veľkostí a úrovní pálivosti a tešia sa čoraz väčšej popularite. 
Prednášky
09:00 Liečivé rastliny
Téma: Biológia 
Prezentujúci: Ing. Jaroslav Pížl 
10:30 Fyzika - dobrodružné hľadania pravdy
Téma: Fyzika 
Prezentujúci: RNDr. Vasil Šmatko a a Ing. Eva Kováčová 
16:30 Na čo je nám Prírodovedné múzeum? História, zbierky a ich význam vo svetle moderných technológii.
Téma: História
Prezentujúci: Mgr. Ján Kautman, SNM-PM, Bratislava 
17:30 DNA Barcoding – čiarový kód života
Téma: Biológia 
Prezentujúci: RNDr. Ivona Kautmanová, PhD a Mgr. Eliška Gbúrová Štubňová, PhD, SNM-PM, Bratislava 
18:30 Liečivé rastliny
Téma: Botanika 
Prezentujúci: Ing. Jaroslav Pížl, Bratislava 
19:30 Budeme sa liečiť hubami?
Téma: Farmácia 
Prezentujúci: prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., Farmaceuticka fakulta UK, Bratislava 

Večer v Prírodovednom múzeu SNM 17.00 – 23.00 h. 
Zimná záhrada SNM, prízemie 
Stánok EÚ podujatia „Noc výskumníkov" 
Stretnutie s vedeckými pracovníkmi a kurátormi SNM-PM; pri prezentácii jednotlivých vedných odborov SNM-PM v samostatných prezentačných stánkoch; poznávania prírody; pokusy a dôkazy; praktické ukážky laboratórneho spracovania pre vedecký výskum 
Antropológia SNM-PM 
Stretnutie s ľuďmi z minulých tisícročí. 
Rozpoznávanie pravekých a stredovekých ľudských kostrových pozostatkov, rekonštrukcia a ich určovanie. 
Botanika SNM-PM 
Rastliny dávnej minulosti aj budúcnosti. 
Mnohé rastliny známe už z biblie sú v súčasnosti považované za rastliny budúcnosti. Patria k nim viaceré úžitkové rastliny vhodné ako potravina, zdroj liečivých látok alebo technická surovina. 
Zoológia SNM-PM 
Výskumníci v nás – prezentácia výskumných a lovných metód zoológov, ukážka nepôvodných a inváznych bezstavovcov na Slovensku (hmyz a makkýše), ktoré sa šíria na našom území a už nám na niektorých miestach aj dosť škodia. 
Mineralógia SNM-PM 
Aplikovaná mineralógia je výskumná oblasť nachádzajúca sa medzi vedami o Zemi a vedami o materiáloch. Zahŕňa veľkú škálu disciplín, ako je napr. vyhľadávanie, ťažba a úprava rúd, zhodnotenie surovín; výroba rôznych materiálov ako aj vplyv minerálov na životné prostredie a ľudské zdravie. 
Paleontológia SNM-PM 
Zahraj sa na paleontológa (17.00 – 19.00 h). 
Malí paleontológovia sa naučia hravou formou ako sa hľadajú skameneliny priamo v teréne, či v laboratóriu, budú skúmať rôzne druhy fosílií od drobných jednobunkových živočíchov až po veľké kosti mamutov a naučia sa aké živočíchy a rastliny boli typické pre jednotlivé geologické obdobia zábavným spôsobom, či už formou tajničiek alebo kvízov. 
Spoznávame naše vyhynuté cicavce. – II. časť: Chobotnáče (19.00 – 23.00 h). 
Informácie o druhoch chobotnáčov, ktoré žili na našom území v dávnej geologickej minulosti, o ich vzhľade, životnom prostredí i najznámejších nálezoch na Slovensku, spojené s ukážkami determinačných znakov na ich zuboch. 
Radosť z poznávania - fyzikálne pokusy a „dôkazy" 
Miniplanetárium – astronómia 
Projekcia hviezdnej oblohy, rozprávanie pod hviezdami o tom, čo je možné na oblohe pozorovať aj o novinkách astronómie. 
Zábavná veda – fyzikálne a chemické pokusy 
Množstvo zaujímavých pokusov využitím tekutého dusíka a suchého ľadu. Ako vyrobiť levitujúce bubliny, škriekajúci príbor alebo skvapalniť ľudský dych? Dozviete sa v našom stánku. 
20.30 h. Ukážka výroby zmrzliny à la chef pomocou tekutého dusíka 
Pred budovou SNM do 23.00 h. 
(V prípade priaznivého počasia) Večerné astronomické pozorovania – planéta Jupiter, Saturn, Mars a zaujímavé objekty hviezdnej oblohy. 
Vedecké stánky

Galéria Archa
V Galérii Archa budete tento rok diskutovať so špičkovými odborníkmi o vede z rôznych aspektov. Budete sa rozprávať o tom, ako by mohli výskumníci spolupracovať s priemyslom a ako podporovať transfer poznatkov do praxe. V ďalšej diskusii sa zameriate na to, prečo musia výskumníci a inovátori spolupracovať so zahraničnými partnermi a čo takáto spolupráca prináša. Excelentný výskum je témou ďalšej diskusie. Máme na Slovensku excelentných výskumníkov? Ako sme na tom v porovnaní so zahraničím? A čo to vlastne ten excelentný výskum je? Tieto a ďalšie diskusie budeme môcť sledovať v Galérii Archa na Uršulínskej 6.Pre účasť na diskusiách je potrebná registrácia.
09:30 Univerzity a biznis. Ako môžu univerzity pomáhať rozbiehať start-upy?
Téma: Transfer technológií 
11:00 Keep Calm and Carry on Science Collaboration- the benefits of international scientific collaboration
Téma: Medzinárodná spolupráca, mobilita a rozvoj kariéry výskumníkov 
Prezentujúci: The discussion is organised as a part of the Researchers' Night 2018 in partnership with the British Embassy in Bratislava. 
13:00 Excelentný výskum a Slovensko
Téma: Vedná politika
14:30 Mobilita ľudských zdrojov vo vede a technike a návrat odborníkov zo zahraničia
Téma: Medzinárodná spolupráca, mobilita a rozvoj kariéry výskumníkov 
Vedecké stánky

SCD na Noci výskumníkov

Panta Rhei
15:00 Ako vieme zlepšiť kvalitu života autistických rodín
Téma: Farmácia 
Prezentujúci: doc. PharmDr. Anna Hrabovská, PhD. Farmaceutická fakulta UK vBratislave 
16:00 Obraz sveta v jazyku
Téma: Jazykoveda 
Prezentujúci: PhDr. Mária Šimková, Ph.D. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra
17:00 Ateliér autentického dizajnu
Téma: Dizajn 
Prezentujúci: Mgr.art. Martin Baláž, ArtD. Fakulta architektúry STU Bratislava 
18:00 Kritické myslenie v dobe dezinformácií, falošných správ a nepriateľskej propagandy
Téma: Spoločnosť 
Prezentujúci: Diskusiu prináša Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
19:00 Život na hradoch v stredoveku a v ranom novoveku
Téma: Dejiny 
Prezentujúci: PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. / Mgr. Diana Duchoňová, PhD. Historický ústav Slovenskej akadémie vied 
Vedecké stánky

Odporúčame

film

Florencia a Galéria Uffizi

Film od tvorcov Vatikánskych múzeí vás vezme na fascinujúcu cestu do mesta, ktoré bolo kolískou talianskej renesancie...Viac
St 7.8.2019 / FK Nostalgia
odporúčame!
výstava

Poklady Židovského múzea v Prešove

Poklady historicky prvého slovenského židovského múzea vystavia v bratislavskej.Viac
14.6.2019 - 6.10.2019 / Židovské komunitné múzeum
odporúčame!
party

Drumatique Session

So 14.9.2019 / Dunaj˜
odporúčame!
divadlo

Princípy Newspeaku

Orwellov text Princípy newspeaku je obsiahla poznámka pod čiarou k slávnemu románu 1984. Formou „odbornej" vedeckej prednášky...Viac
23.9.2019 - 30.9.2019 / Štúdio 12
odporúčame!