iná akcia

Milá míľa

22. ročník obľúbených bežeckých pretekov pre všetkých, ktorí majú radi beh a prírodu. Poskytujú každému záujemcovi príležitosť v pohode si zašportovať v nádhernom prostredí chráneného areálu Horský park v centre Bratislavy.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Hromadný spôsob štartu umožňuje trénovaným bežcom vychutnať si pocit víťazstva a na druhej strane začínajúcim alebo rekreačným bežcom športový zážitok z pretekárskeho napätia. Cieľom pretekov je zväčšiť okruh priaznivcov aktívneho behu, ochrancov Horského parku a prírody vôbec.

Zhromaždisko, štart, cieľ: Horáreň Horský park, Lesná 1 - horáreň, Bratislava
Prihlášky: Do 23.5.2018 e-mailom na adresu formanko@t-zones.sk, platí až po spätnom potvrdení
 alebo priamo na zhromaždisku, pri prezentácii, najneskôr 45 minút pred štartom príslušnej kategórie.
V prihláške uveďte celé meno, svoj rok narodenia, príp. športový klub.
Štartovné: do 23.5.2018: deti, žiaci =3,- € juniori/ky, muži, ženy =6,- €
Platba: na účet číslo IBAN: SK91 8360 5207 0042 0401 5296, SWIFT (BIC) kód: BREXSKBX. V správe pre prijímateľa uveďte meno pretekára/pretekárov.
alebo pri prezentácii: deti, žiaci =4,- € juniori/ky, muži, ženy =8,- €
prípadne, iba preteky Šprint do schodov: 50% z pôvodného štartovného podľa termínu prihlášky.
Prezentácia: Od 8.30 hod. do doby 45 minút pred štartom príslušnej kategórie.
Spôsob štartu: Štart každej kategórie bude hromadný.
Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov: Dušan Formanko, infotelefón: 0903 514 492
Ceny: Vecnými cenami budú odmenení prví traja v každej kategórii.
Pohár Nadácie Horský park získajú:
- absolútny víťaz kategórie mužov na trati 4065 m
- absolútna víťazka kategórie žien na trati 2710 m
Pohár starostu m.č. Staré mesto, pána Radoslava Števčíka získajú:
- víťazi pretekov Šprintu do schodov v mužskej a ženskej kategórii
Pohár NadácieHorský park získa:
víťazné trojčlenné družstvo v ľubovoľnom zastúpení kategórií, okrem Lama, zložené na jednotnej báze (firma, škola, rodina, športový klub a pod.)
Družstvá treba nahlásiť pri prezentácii. Výsledok družstva bude daný súčtom umiestnení jeho členov. Poradie družstiev zostavíme od najnižšieho súčtu bodov po najvyšší súčet bodov.
Súťaž družstiev:
trojčlenné družstvo sa vytvorí v ľubovoľnom zastúpení kategórií, zložené na jednotnej báze: (firma, škola, rodina, športový klub a pod.). Každý člen družstva získa body rovnajúce sa jeho umiestneniu v behu v jeho kategórii. Zvíťazí družstvo s najmenším počtom bodov.
Lekárska prehliadka: Odporúčame ju všetkým štartujúcim pretekárom.
Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo a osobnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom tychto pretekov.
Kategórie:
- chlapci a dievčatá do 6 r. (ročník 2012 a ml.) štart: 10.00 trať: 630 m
- žiaci, žiačky do 10 r. (ročník 2008 a ml.) štart: 10:15 trať: 1355m
- žiaci, žiačky do 15 r. (ročník 2003 a ml.) 10.15 1355 m
- juniorky do 19 r. (ročník 1999 a mladšie) 10:30 2710m
- ženy do 34 r. (ročník 1984 a mladšie) 10:30 2710m
- ženy nad 35 r. (ročník 1983 a staršie) 10:30 2710m
- juniori do 19 r. (ročník 1999 a mladší)  11:00  4065m
- muži do 39 r. (ročník 1979 a mladší)  11:00  4065m
- muži do 49 r. (ročník 1969 a mladší) 11:00  4065m
- muži do 59 r. (ročník 1959 a mladší) 11:00  4065m
- muži nad 60 r. (ročník 1958 a starší) 11:00  4065m
Šprint do schodov, 242 schodov, 38 m prevýšenie, štart je zmiešaný, intervalový po 30. sekundách.
- muži ľubovoľného veku 12.00 242 schodov 
- ženy ľubovoľného veku 12.00 242 schodov 

Vyhlásenie výsledkov: Všetky kategórie pretekov Milá míľa a Šprintu do schodov pravdepodobne asi okolo 13.00 hod.
Osobitné upozornenia:
- Preteká sa v chránenom areáli Horský park, v území s vysokým, štvrtým stupňom ochrany prírody.
- Je zakázané pretekať v tretrách alebo v obuvi s hrotmi.
- Preteká sa iba po vyznačených tratiach a cestičkách.
- Preteká sa za každého počasia pokiaľ budú trate regulárne a bezpečné, každý štartuje na vlastnú zodpovednosť.
Na zhromaždisku bude k dispozícii verejná šatňa.
Spojenie MHD:
- Viacerými linkami MHD
- Trolejbusom č. 207 alebo č. 203 po Mudroňovej ulici až na začiatok Búdkovej cesty, odtiaľ pešo po Majakov-ského ulici a schodoch, asi 10 min. k horárni na Lesnej ul. 1.
- Pešo z hlavnej železničnej stanice na križovatku ulíc Šancová - Štefánikova a odtiaľ Hlbokou cestou a Nekra-sovovou ulicou asi 13 min. k horárni na Lesnej ul. 1.
- Pešo od jediného nadchodu nad Brnianskou ulicou po Gorazdovej a Lesnej ulici asi 10 min. k horárni. - Mikrobusom č. 147 na zastávku Kalvária a odtiaľ pešo po Nekrasovovej ulici asi 4 min. k horárni.
Príjazd autom:
Ku kostolu Kalvária a odtiaľ po Nekrasovovej ulici asi 200 m k horárni na Lesnej ul. 1. Pri horárni je obmedzená možnosť parkovania, iba po okrajoch uličiek Nekrasovova, Lesná a Novosvetská. 

 

Odporúčame

výstava

Akcia ZET - umenovedná výprava

19.11.2020 - 27.6.2021 / Slovenská národná galéria Bratislava
odporúčame!
film

Palm Springs

Pi 27.11.2020 / FK Nostalgia
odporúčame!
festival

Mesiac fotografie 2020

Mesiac Fotografie prinesie celkovo 21 výstav, ktoré môžeme rozdeliť na tri okruhy: svetové fotografické dianie, súčasnú...Viac
16.11.2020 - 30.11.2020 / Bratislava
odporúčame!
koncert

Slobodná Európa

Po úspešnom a vypredanom minuloročnom turné k 30. výročiu kapely si dala Slobodná Európa koncertnú pauzu, aby po roku prišli s...Viac
Majestic music club / Randal Club
odporúčame!