iná akcia

Milá míľa

22. ročník obľúbených bežeckých pretekov pre všetkých, ktorí majú radi beh a prírodu. Poskytujú každému záujemcovi príležitosť v pohode si zašportovať v nádhernom prostredí chráneného areálu Horský park v centre Bratislavy.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Hromadný spôsob štartu umožňuje trénovaným bežcom vychutnať si pocit víťazstva a na druhej strane začínajúcim alebo rekreačným bežcom športový zážitok z pretekárskeho napätia. Cieľom pretekov je zväčšiť okruh priaznivcov aktívneho behu, ochrancov Horského parku a prírody vôbec.

Zhromaždisko, štart, cieľ: Horáreň Horský park, Lesná 1 - horáreň, Bratislava
Prihlášky: Do 23.5.2018 e-mailom na adresu formanko@t-zones.sk, platí až po spätnom potvrdení
 alebo priamo na zhromaždisku, pri prezentácii, najneskôr 45 minút pred štartom príslušnej kategórie.
V prihláške uveďte celé meno, svoj rok narodenia, príp. športový klub.
Štartovné: do 23.5.2018: deti, žiaci =3,- € juniori/ky, muži, ženy =6,- €
Platba: na účet číslo IBAN: SK91 8360 5207 0042 0401 5296, SWIFT (BIC) kód: BREXSKBX. V správe pre prijímateľa uveďte meno pretekára/pretekárov.
alebo pri prezentácii: deti, žiaci =4,- € juniori/ky, muži, ženy =8,- €
prípadne, iba preteky Šprint do schodov: 50% z pôvodného štartovného podľa termínu prihlášky.
Prezentácia: Od 8.30 hod. do doby 45 minút pred štartom príslušnej kategórie.
Spôsob štartu: Štart každej kategórie bude hromadný.
Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov: Dušan Formanko, infotelefón: 0903 514 492
Ceny: Vecnými cenami budú odmenení prví traja v každej kategórii.
Pohár Nadácie Horský park získajú:
- absolútny víťaz kategórie mužov na trati 4065 m
- absolútna víťazka kategórie žien na trati 2710 m
Pohár starostu m.č. Staré mesto, pána Radoslava Števčíka získajú:
- víťazi pretekov Šprintu do schodov v mužskej a ženskej kategórii
Pohár NadácieHorský park získa:
víťazné trojčlenné družstvo v ľubovoľnom zastúpení kategórií, okrem Lama, zložené na jednotnej báze (firma, škola, rodina, športový klub a pod.)
Družstvá treba nahlásiť pri prezentácii. Výsledok družstva bude daný súčtom umiestnení jeho členov. Poradie družstiev zostavíme od najnižšieho súčtu bodov po najvyšší súčet bodov.
Súťaž družstiev:
trojčlenné družstvo sa vytvorí v ľubovoľnom zastúpení kategórií, zložené na jednotnej báze: (firma, škola, rodina, športový klub a pod.). Každý člen družstva získa body rovnajúce sa jeho umiestneniu v behu v jeho kategórii. Zvíťazí družstvo s najmenším počtom bodov.
Lekárska prehliadka: Odporúčame ju všetkým štartujúcim pretekárom.
Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo a osobnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom tychto pretekov.
Kategórie:
- chlapci a dievčatá do 6 r. (ročník 2012 a ml.) štart: 10.00 trať: 630 m
- žiaci, žiačky do 10 r. (ročník 2008 a ml.) štart: 10:15 trať: 1355m
- žiaci, žiačky do 15 r. (ročník 2003 a ml.) 10.15 1355 m
- juniorky do 19 r. (ročník 1999 a mladšie) 10:30 2710m
- ženy do 34 r. (ročník 1984 a mladšie) 10:30 2710m
- ženy nad 35 r. (ročník 1983 a staršie) 10:30 2710m
- juniori do 19 r. (ročník 1999 a mladší)  11:00  4065m
- muži do 39 r. (ročník 1979 a mladší)  11:00  4065m
- muži do 49 r. (ročník 1969 a mladší) 11:00  4065m
- muži do 59 r. (ročník 1959 a mladší) 11:00  4065m
- muži nad 60 r. (ročník 1958 a starší) 11:00  4065m
Šprint do schodov, 242 schodov, 38 m prevýšenie, štart je zmiešaný, intervalový po 30. sekundách.
- muži ľubovoľného veku 12.00 242 schodov 
- ženy ľubovoľného veku 12.00 242 schodov 

Vyhlásenie výsledkov: Všetky kategórie pretekov Milá míľa a Šprintu do schodov pravdepodobne asi okolo 13.00 hod.
Osobitné upozornenia:
- Preteká sa v chránenom areáli Horský park, v území s vysokým, štvrtým stupňom ochrany prírody.
- Je zakázané pretekať v tretrách alebo v obuvi s hrotmi.
- Preteká sa iba po vyznačených tratiach a cestičkách.
- Preteká sa za každého počasia pokiaľ budú trate regulárne a bezpečné, každý štartuje na vlastnú zodpovednosť.
Na zhromaždisku bude k dispozícii verejná šatňa.
Spojenie MHD:
- Viacerými linkami MHD
- Trolejbusom č. 207 alebo č. 203 po Mudroňovej ulici až na začiatok Búdkovej cesty, odtiaľ pešo po Majakov-ského ulici a schodoch, asi 10 min. k horárni na Lesnej ul. 1.
- Pešo z hlavnej železničnej stanice na križovatku ulíc Šancová - Štefánikova a odtiaľ Hlbokou cestou a Nekra-sovovou ulicou asi 13 min. k horárni na Lesnej ul. 1.
- Pešo od jediného nadchodu nad Brnianskou ulicou po Gorazdovej a Lesnej ulici asi 10 min. k horárni. - Mikrobusom č. 147 na zastávku Kalvária a odtiaľ pešo po Nekrasovovej ulici asi 4 min. k horárni.
Príjazd autom:
Ku kostolu Kalvária a odtiaľ po Nekrasovovej ulici asi 200 m k horárni na Lesnej ul. 1. Pri horárni je obmedzená možnosť parkovania, iba po okrajoch uličiek Nekrasovova, Lesná a Novosvetská. 

 

Odporúčame

divadlo

Las Vegas Varieté

Zábavný, zvrhlý, zvodný revuálny zážitok! Dekadencia, humor, očarujúce cirkusové, tanečné a spevácke čísla, burlesque a Vy -...Viac
28.11.2020 - 4.12.2020 / Red Cat Cabaret Club
odporúčame!
koncert

Iva Bittová & Dunaj

Št 21.1.2021 / Ateliér Babylon
odporúčame!
film

Kým sa skončí leto

Život je krásny aj preto, že sa nedá naplánovať. Keď sa šestnásťročná Milla zamiluje do problémového Mosesa, je to pre jej...Viac
Pi 27.11.2020 / Kino Lumière
odporúčame!
výstava

Generácia 909,76

Pojem zaviedol Karol Vaculík na výstave Generácia 1909 - svedomie doby v Slovenskej národnej galérii v roku 1964. Názov vychádzal...Viac
26.6.2020 - 10.1.2021 / Slovenská národná galéria Bratislava
odporúčame!