iná akcia

Bratislavské mestské dni 2017

Do novodobej histórie Bratislavy už neodmysliteľne patria Dni otvorených dverí samosprávy - vstup je všade voľný pre každého. Tento rok v apríli sa odohrá už 14. ročník tohto významného podujatia pod názvom Bratislavské mestské dni. Aj tento rok samospráva bezplatne sprístupní desiatky podujatí svojich mestských organizácií. Bratislavské mestské dni opäť prinesú atraktívny víkend strávený v meste, v jeho kultúrnych organizáciách, na námestiach, ale aj v blízkej prírode.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti


Program

Piatok 21.4.2017


Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Galavečer XXV. ročníka udeľovania Ceny primátora Bratislavy, (vstup iba pre pozvaných hostí)

Bratislavský Cyklofestival, Stará tržnica a Námestie SNP
Organizuje o.z. Švihaj Šuhaj

Sobota a nedeľa 22. – 23. 4. 2017

sobota 10:00 – 18:00
Deň otvorených dverí primátora / Primaciálny palác
Návštevníci si môžu pozrieť primátorovu pracovňu a kancelárie, porozprávať sa s primátorom Ivom Nesrovnalom i jeho námestníkmi, oboznámiť sa s ich prácou.

sobota, 10:00 – 17:00
smArt ciTy – Bratislava budúcnosti  
Súťažná výstava, v ktorej mladí ľudia vyjadria svoj názor, ako si predstavujú Bratislavu ako mesto budúcnosti; výstava bude umiestnená na 10 výstavných paneloch na schodisku a chodbách vedúcich k primátorovi (pre hlasovanie v sobotu) a následne bude zverejnená na sociálnej sieti facebook pre internetové hlasovanie; samostatne budú ocenení víťazi „papierového“ a „elektronického“ hlasovania.

sobota, 16:00 – 16:30
Fanfárový koncert z balkóna Primaciálneho paláca
Účinkuje Bratislavská dychová harmónia. Prešporský kabaret Nádvorie Primaciálneho paláca (pripravilo BKIS) Prešporské rána Pesničky o Bratislave s pravou bratislavskou atmosférou, príjemné sedenie a program po- čas celého dňa.

Sobota a nedeľa, 10:00 – 17:30
Deti ZUŠ Bratislavy koncertujú pre Bratislavčanov  
Počas víkendu si v Primaciálnom paláci môže verejnosť vypočuť koncerty detí základných umeleckých škôl v Zrkadlovej sieni a prezrieť aj reprezentačné priestory paláca s obrazárňou a unikátnymi gobelínmi.

sobota, 10:00 / Michalská brána
Odpečatenie Mestkých brán
Symbolické otvorenie brán mesta, turistickej sezóny a pozvánka pre všetkých do Bratislavy. Účinkuje Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel, pripravilo BKIS.

Sobota, 10:00 – 17:00 / Hlavné námestie
Námestie detí a mládeže
Prezentácie činnosti a prác detí základných umeleckých škôl (ZUŠ) a centier voľného času (CVČ), – tvorivé dielne ZUŠ a CVČ na Hlavnom námestí pre deti a návštevníkov Bratislavy, – deti ZUŠ a CVČ vystupujú a koncertujú pre širokú verejnosť Bratislavy, program na pó- diu a na Hlavnom námestí (v spolupráci s BKIS)

sobota, nedeľa 10:00 – 17:00 / Primaciálne námestie
Vitajte vo svete OLO
Prehliadka smetiarskeho auta s našimi smetiarmi, – BikeLab – vybicykluj si svoju cukrovú vatu
10:00 – 17:00 – smetiarska fotobúdka
10:00 – 15:00 – tvorivé dielne
14:00 – 17:00 – bubnová šou nielen na odpade v podaní skupiny Rytmika

Múzeum mesta Bratislavy

Vstup voľný

10:00 – 18:00, tematické expozície MMB:
• Múzeum dejín mesta, Stará radnica, Primaciálne námestie
• Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác, Radničná 1, – Národný salón vín Slovenskej republiky, ochutnávka 100 najkvalitnejších slovenských vín od 40 vinárov, – deti základných umeleckých škôl Bratislavy koncertujú pre Bratislavčanov
• Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác, Radničná 1
• Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera, Židovská 3
•  Múzeum zbraní, Michalská veža, Michalská 22
• Múzeum farmácie, lekáreň U  červeného raka, Michalská 26
• Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6
• Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2
• Hrad Devín, Muránska 10 – Výstava Devín v praveku
• Antická Gerulata Rusovce, Gerulatská 7.

Piatok – sobota 21. – 23. 4. 2017, 10:00 – 18:00
Nádvorie Starej radnice – Remeselný jarmok  
Prezentácia a predvádzanie remesiel.

Sobota, 14:00
Múzeum dejín mesta, Stará radnica a nádvorie Starej radnice  
Výstava Čo sa rozbilo v Prešporských domácnostiach – výstavná sieň MMB – odborný výklad k výstave. Sprevádza PhDr. Hedviga Sedláčková, CSc. a Ing. Dana Rohanová.

Sobota, 11:00 a 16:00
Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác
Prehliadky depozitára skla, keramiky a porcelánu, maximálny počet osôb 30, len na základe bezplatných vstupeniek, vyzdvihnutie v pokladni Apponyiho paláca 1 h pred prehliadkou.

Sobota, 15:00
Keltská pec na vypaľovanie keramiky v súvislostiach histórie, Faustova sieň
Odborná prednáška s prehliadkou pece – Mgr. Andrej Vrtel, PhD. Maximálny počet osôb 70, len na základe bezplatných vstupeniek, vyzdvihnutie na nádvorí Starej radnice 1 h pred prehliadkou.

Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov a Pálffyho palác

Vstup voľný

Mirbachov palác, Františkánske nám. 11 - výstavy
Imro Weiner-Kráľ – Rozprávky pre Elise
Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo

Pálffyho palác, Panská 19 - výstavy
Andreas Fogarasi – plán
Gotická maľba a plastika
Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia

Sobota, 15:00
Rodinná GMB: Keď je holub na streche  
Rodiny s deťmi 7 – 11 r., Z kapacitných dôvodov je potrebná rezervácia na adrese vzdelavanie@gmb.sk

Mestská knižnica

Štvrtok – streda 20. – 26. 4. 2017, pracovné dni 8:00 – 19:00, víkend 10:00 – 18:00, Nádvorie MKB, Klariská 16
Bratislavská burza kníh

Štvrtok 20. 4., 8:00
Slávnostné otvorenie 11. ročníka charitatívnej akcie, v spolupráci s bratislavskými knižnicami.

Štvrtok 20. 4., 17:00, Galéria Artotéka, Kapucínska 1
Danka Gregorová: Vrstvenie  
Vernisáž výstavy obrazov,  Kurátorka: Martina Charvátová Skácelová.

Sobota 22. 4., 10:00 – 18:00
Bratislava – mesto, ktoré číta  Deň otvorených dverí v MKB na pracoviskách:
• Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
• Oddelenie odbornej literatúry, Klariská 16
• Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
• Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1.
Služby: výpožičné služby, zapisovanie nových čitateľov bez poplatkov, bezplatný internet.

Sobota 22. 4.
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26  
Cesta svetla - Jednodenná fotografi cká výstava so zameraním na život nevidiacich a slabozrakých, v spoluprá- ci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

sobota, 14:00 
Ukážky výcviku vodiacich psov
Čo všetko sa musia naučiť psíky, aby mohli byť spoľahlivými pomocníkmi nevidiacim ľuďom? V spolupráci s Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy.

Nedeľa 23. 4., 10:00 – 18:00
Bratislava – mesto, ktoré číta, Deň otvorených dverí v MKB na pracoviskách:
• Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
• Oddelenie odbornej literatúry, Klariská 16.

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS)

Sobota 22. 4., 11:00 a 14:00
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 – umelecká scéna BKIS  
Kozliatka a vlk Nové divadlo NITRA.
Predstavenie vzniklo na motívy pôvodnej ľudovej rozprávky Pavla Dob- šinského, bude však alternatívou klasickej rozprávky. Vstupenky na predstavenie budú k dispozícii v určenom čase na webstránke. Pre 1 osobu sú k dispozícii max. 2 voľné vstupenky.

Sobota 22. 4., 10:00 – 15:00
Vyhliadkové plavby loďou po Dunaji  
Bezplatné vstupenky (pre obyvateľov s trvalým pobytom na základe preukázania občianskym preukazom) na jednotlivé plavby v počte max. 4 kusy na osobu. Miesto a čas budú upresnené na webstránke. Počet plavieb je 5, na každú je 200 vstupeniek, vstupenky potrebujú aj deti. Pripravilo BKIS v spolupráci so Slovenskou plavbou a prístavmi – lodná osobná doprava, a. s.

Zoologická záhrada, Mlynská dolina 1
Vstup voľný, komentované kŕmenie, náučné aktivity.

Sobota 22. 4.
- slávnostné otvorenie výbehu pre vlky euroázijské,
– informačný stánok pri novom výbehu vlkov,
– vozenie na koňoch, horné detské ihrisko, od 11:00 do 18:00, len za priaznivého počasia.

Prehliadky expozícií zvierat od 9:00 do 18:00
– pavilón šeliem pre levy juhoafrické, tigre biele, jaguáre americké a leopardy cejlónske,
– pavilón ľudoopov,
– terárium a exotárium s expozíciou surikát, opičiek, leňocha, pásavcov a potkanokengúr
– výbehy nosorožcov, kengúr, lám a pštrosov
– výbehy zebier a žiráf, afrických antilop a hrošíkov libérijských
– prírodné jazerá plameniakov a pelikánov
– expozície stredne veľkých opíc
– expozície ibisov, papagájov, nosáľov a pánd červených
– výbehy tiav, poníkov a kulanov
– výbehy jeleňov a zubrov
– dinoPark s paleontologickým ihriskom a náučným chodníkom o vývoji života na Zemi
– živé vysielanie rádia EUROPA 2 zo ZOO, vedľa výbehu medveďa hnedého, od 10:00 do 16:00.

Nedeľa 23. 4. 13:00 – 15:00
Informačný stánok, téma: Deň Zeme
Miesto: za pavilónom primátov Vzhľadom na veľmi obmedzené kapacity parkoviska vám odporúčame využiť MHD, ktorá bude premávať v posilnenom režime. Autobusy pôjdu na linke č. 31 s trasou Trnavské mýto, Námestie slobody, Staromestská, Lafranconi, ZOO, Cintorín Slávičie údolie a tiež aj na linke č. 32 po trase Hlavná stanica, Kramáre, ZOO, Botanická, Dlhé diely.

Turistom vo vlastnom meste
Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) pozýva na sériu tematických prehliadok. Viac informácií nájdete na webstránke visitbratislava.sk.

Sobota 22. 4. 9:30 – 11:30
500 rokov reformácie v Bratislave
Naše mesto sa nieslo vždy na vlne nových myš- lienok. Tak to bolo aj s reformáciou, ktorá tu veľmi skoro našla svojich prívržencov. Na trase Františkánske námestie – Panenská ulica sa dozviete, kde sa stretávali reformovaní kresťania – evanjelici a ako sa reformácia prejavila v živote mesta (centra dnešnej Bratislavy). Miesto stretnutia: Františkánske námestie, sprevádza: Dagmar Gubová

Sobota 10:30 – 12:30
(Veľkolepá) Štúrova ulica
Jedna z najvýstavnejších ulíc Bratislavy, ktorá spája Dunaj s centrom. Veľkoleposť založená na stretnutí secesie s modernou. Poďte s nami spoznať budovu po budove. Miesto stretnutia: Generálna prokuratúra SR, sprevádza: Katarína Gašparová.

Sobota 13:30 – 15:30
Architektúra v dobe Márie Terézie
Počas prehliadky vám pripomenieme architektúru z doby Márie Terézie. V Prešporku v tomto čase vybudovali množstvo verejných, ale aj súkromných budov. Vnímajte životný štýl 18. storočia a význam nášho mesta počas 40 rokov panovania Márie Terézie na trase Primaciálne námestie – Hlavné námestie – Michalská ulica – Bratislavský hrad. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí, sprevádza: Dagmar Gubová.

Sobota 14:30 – 16:30
Zdraví a nemocní v Prešporku
V stredovekom Prešporku pôsobili rehole, ktoré poskytovali zdravotnú starostlivosť. Počas vychádzky uvidíte miesta, ktoré sa spájajú s históriou a činnosťou týchto špitálskych rádov. Dozviete sa tiež, kedy sa v na- šom meste zrodili nemocnice dnešného typu a lekárne. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí, sprevádza: Zuzana Tomčániová.

Sobota 16:00 – 18:00
Kriminálna Bratislava
Chvíľami krutá a temná, chvíľami aj trochu úsmevná spomienka na kriminálne prípady v pamäti mesta povedie od Katedrály sv. Martina na Továrenskú ulicu. Dozviete sa o viac či menej závažných skutkoch proti zákonu od stredoveku až po našu súčasnosť. Miesto stretnutia: pred vstupom do Katedrá- ly sv. Martina, sprevádza: Ľubomíra Černáková.

Sobota 16:00 – 18:00
Plesy, bály a tanečné divadlo v časoch Márie Terézie
Mária Terézia bola aj napriek neustálym tehotenstvám vynikajúcou tanečnicou a obdivovateľkou tanca. Bratislava sa môže pochvá- liť hneď niekoľkými miestami, ktoré cisárovná poctila svojou návštevou. Navštívte ich s nami na trase Bratislavský hrad – Staré Mesto – Grassalkovičov palác. Miesto stretnutia: nádvorie Bratislavského hradu, sprevádza: Helena Navrátilová.

Nedeľa 23. 4. 10:00 – 12:00
Tajomstvá židovskej Bratislavy
Na vychádzke vám predstavíme históriu židovskej komunity na území dnešnej Bratislavy. Prejdete sa od miesta najstaršieho židovského osídlenia až do Podhradia. V tajomnom Podhradí si vypočujete príbehy zo židovského geta a osudy jeho známych i menej známych obyvateľov. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí, sprevádza: Zuzana Tomčániová.

Nedeľa 10:00 – 11:30
Architektúra 20. storočia
Prehliadka zameraná na vývoj modernej architektúry v Bratislave: secesia, rondokubizmus, funkcionalizmus, socialistický realizmus, postmoderna. Spoznajte architektonické slohy Starého Mesta. Miesto stretnutia: pred kostolom Trinitárov, sprevádza: Juraj Berdis.

Nedeľa 13:30 – 15:30
Hudobnícka rodina Albrechtovcov
Alexander Albrecht sa predstaví ako posledný dirigent Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina. Albrechtovci rozvíjali v Dome Albrechtovcov na Kapitulskej ulici tradíciu domáceho muzicírovania a v slobodnom ovzduší prenášali na mladých ľudí nielen vedomosti o hudbe, ale najmä ducha umenia, vzdelanosti, tolerancie a humanizmu. Miesto stretnutia: pred vstupom do Katedrály sv. Martina, sprevádza: Zuzana Godárová.

Nedeľa 14:30 – 16:30
Sad Janka Kráľa – najstarší verejný park v strednej Európe
Historické udalosti spojené s jeho fungovaním – korunovačné slávnosti, zemetrasenia, Napoleonove záujmy, prvý parník v Bratislave, električka Prešporok – Viedeň. Zákutia, významné pomníky, architektúra, fl óra. Spoznajte unikátne miesto zábavy a kultúry. Miesto stretnutia: pri soche Janka Kráľa, sprevádza: Štefan Kmeť.

Nedeľa 15:30 – 17:30
Priateľská Lazaretská ulica
Pohostinné správanie k cudzincom mala táto ulica zakotvené už vo svojom prvom názve „Platea xenodochialis“. Prečo ju tak volali a  či je rovnako priateľská aj dnes, zistíte, keď prídete na prehliadku plnú prekvapujú- cich zaujímavostí z dávnej i menej dávnej minulosti na trase od Dvoch levov po Jakubovo námestie. Miesto stretnutia: roh Špitálskej a Lazaretskej ulice, sprevádza: Ľubomíra Černáková.

Pešie prehliadky v anglickom a nemeckom jazyku
Sobota 22. 4. 14:00 – 15:30
Bratislava – Pressburg – Pozsony

Prehliadka historického centra mesta v anglickom jazyku – Eva Čubríková, Annamária Marettová. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí.

Sobota 14:00 – 15:30
Bratislava – Pressburg – Pozsony
Prehliadka historického centra mesta v nemeckom jazyku – Dagmar Čechová, Mária Hoťková. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí.

Nedeľa 23. 4. 14:00 – 15:30
Bratislava – Pressburg – Pozsony
Prehliadka historického centra mesta v anglickom jazyku – Janetta Jánošková. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí.

Nedeľa 14:00 – 15:30
Bratislava – Pressburg – Pozsony
Prehliadka historického centra mesta v nemeckom jazyku – Dagmar Čechová. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí.

Dopravný podnik Bratislava
sobota a nedeľa 10:00 – 17:00
Jazda historickou električkou

Kaplnka sv. Jakuba – MUOP
Nám. SNP, pred Starou tržnicou
Sobota a nedeľa, 14:00 – 18:00
Komentované prehliadky so zabezpečením vstupu do kaplnky.
Záujemcovia si môžu pozrieť podzemie Kaplnky sv. Jakuba, ktorá býva otvorená len počas tohto podujatia, v sprievode pracovníkov Mestského ústavu ochrany pamiatok.

Sobota, 14:00
Výstava Sklo v dejinách Bratislavy v Starej radnici
prízemie Starej radnice (vstup z nádvoria) Komentovaná autorská prehliadka

Vodárenské múzeum – BVS
Vodárenské múzeum a záhrada, Devínska cesta 1, Ostrov Sihoť

Sobota 22. 4. 9:00 – 17:00
Vodárenské múzeum: prehliadky múzea s výkladom
10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00 „Zahrajte sa na výskumníkov“ zábavné experimenty s vodou a tvorivé dielne pre deti
11:00 – 17:00 Ostrov Sihoť: prehliadka vodárenského zdroja s odborným výkladom.

Nedeľa 23. 4. 10:00 – 16:00
Vodárenské múzeum: prehliadky múzea s výkladom
13:00 – 15:00 „Zahrajte sa na výskumníkov“ zábavné experimenty s vodou a tvorivé dielne pre deti
10:00 – 13:00 Ostrov Sihoť: prehliadka vodárenského zdroja s odborným výkladom 

Športoviská STaRZ
Zariadenia Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (STaRZ)

Sobota 22. 4.

Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9
10:00 – 13:00 / 13:30 – 16:30 Korčuľovanie pre verejnosť (Tréningová hala A).

Zimný štadión Dúbravka, Harmincova 2
11:00 – 17:00 Korčuľovanie pre verejnosť.

Športová hala STaRZ, Harmincova 2 (vchod z Bullovej ul.)
10:00 – 18:00 Bedmintonové kurty.

Športovo rekreačný areál, Harmincova 2 (vchod z Bullovej ul.)
8:00 – 21:00 Viacúčelový areál, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, basketbalové ihrisko, petanque ihrisko, detské ihrisko.

Plaváreň a posilňovňa Pasienky, Junácka 6
8:00 – 20:00 Plávanie pre verejnosť (50 m bazén).
8:00 – 20:00 Posilňovňa pre verejnosť.

Nedeľa 23. 4.

Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9
10:00 – 13:00 / 13:30 – 16:30 Korčuľovanie pre verejnosť (Tréningová hala A).

Zimný štadión Dúbravka, Harmincova 2
11:00 – 17:00 Korčuľovanie pre verejnosť.

Športová hala STaRZ, Harmincova 2
10:00 – 18:00 Bedmintonové kurty.

Športovo rekreačný areál, Harmincova 2
8:00 – 21:00 Viacúčelový areál, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, basketbalové ihrisko, petanque ihrisko, detské ihrisko.

Plaváreň a posilňovňa Pasienky
8:00 – 20:00 Plávanie pre verejnosť (50 m bazén)
13:00 – 20:00 Plávanie pre verejnosť (25 m bazén). 8:00 – 20:00 Posilňovňa pre verejnosť.

Mestské lesy v Bratislave
Partizánska lúka (Železná studienka) a Kamzík (Koliba)

Nedeľa 23. 4., 9:30 – 16:30
Lesnícke dni , Partizánska lúka
Lesnícke dni sú najväčším celoslovenským podujatím organizovaným lesníckymi inštitúciami na Slovensku a Bratislava je jedným z piatich kľúčových regiónov. Lesní pedagógovia predstavia les deťom a rodičom pomocou hier a súťaží o zaují- mavé ceny. Deti budú zábavnou formou spozná- vať dreviny, živočíchy a prácu lesníkov. Pútavé aktivity pre všetkých sú zamerané na ochranu životného prostredia. Súťaží sa o zaujímavé ceny. Deti sa zoznamujú s prácou ochrancov prírody.
Na programe sú: Miss Drevina, Hod Brvnom Hod Brvienkom, Skákanie v nafukovacom hrade, Skákanie na trampolíne. Ukážky: včelárstvo – Dušan Dedinský, sokoliarstvo – Mgr. Pavel Michal, Biofarma – Stupava, drevorezba s motorovou pílou, kynológia – ukážka poľovných psov.

Exkurzie pre verejnosť:
9:30 – 10:30 kurz poznávania vtáčieho spevu v lese (Watching.sk)
12:30 exkurzia „Poznáš stromy v lese?” (sprievodca Peter Pivko, organizujú MLB)
13:30 exkurzia „Niečo z prírody” (organizuje Daphne).
Zraz pred každou exkurziou je pri vatre.
15:00 vyhodnotenie súťaží, žrebovanie cien
15:30 zapálenie vatry, slávnostné ukončenie programu.
Moderátor: Jozef Pročko, koncert: skupina Bullet Holes.

Lanové centrum na Kolibe
10:00 – 16:00, Kamzík

Externí partneri

Bratislavská arcidiecéza, Katedrála sv. Martina
V sobotu aj nedeľu (mimo bohoslužieb) – prehliadky pre návštevníkov bezplatne.
Nedeľa 23. 4., 10:30
Slávnostná bohoslužba za Bratislavu a Bratislavčanov

Stará Tržnica
Námestie SNP 25

Piatok 21. 4
Cyklofestival
V Starej tržnici aj na Námestí SNP, organizuje o.z. Švihaj Šuhaj Príďte na prvý bratislavský Cyklofestival a dozviete sa najnovšie informácie o cyklodoprave nielen v Bratislave.

Sobota 22. 4., 10:00 – 15:00
Trh-Piac-Markt  
Potravinové trhy v Starej tržnici sa konajú každú sobotu. Pre deti je počas trhu vždy o 11:00 pripravené divadelné predstavenie, ktoré sa koná na poschodí v zóne Paráda. 

Nedeľa 23. 4.
Nedeľná Fjúžn Paráda
Nedeľná Paráda venovaná festivalu [fjúžn] Nadácie Milana Šimečku. Ide o neformálne komunitné podujatie zamerané na prezentovanie kultúr a aktivít minoritných skupín obyvateľ- stva v Bratislave. Vždy iná, pestrá a prináša celý svet pod jednu strechu Starej tržnice. 

Sobota 22. 4., 10:00 – 17:00
Dobrý trh na Jakubáku
Autentické zážitky na Jakubáku. Dobrý trh je zameraný na poctivé, dobré, remeselné, s prí- rodou v súlade prebiehajúce (postupy) produkcie a starostlivo si vyberá tých najlepších trhovníkov. Tu návštevník spomalí a vychutná si život.

Nedeľa 23. 4.
Dostihový deň na Závodisku 
Stretnutie priateľov koní na dostihovej dráhe v petržalskom Starom háji. Veľká cena primátora a ďalších sedem rovinových dostihov.

Občianske združenie Múzeum petržalského opevnenia
v spolupráci s DPB a.s. a Bratislava Tourist Board Vojenské múzeum bunker BS-8 Hřbitov

Sobota a nedeľa 22. a 23. 4.
Múzeum Petržalského opevnenia, bunker BS-4 Múzeum nachádzajúce sa v objekte B-S 4 Lány je zamerané na predvojnové Československo a jeho jedinečný pevnostný systém.
Miesto/ kontakt: Viedenská cesta, pri štátnej hranici s Rakúskom Petržalka – Berg, od parkoviska pešo cca 5 minút, sledovať značenie. Otvorené: 10:00 – 18:00. Pre cykloturistov možnosť využiť cyklochodník. 

Odporúčame

divadlo

Tiso

Monológ muža, ktorý je považovaný za najtragickejšiu a najkontroverznejšiu postavu slovenských dejín. Spoveď jediného prezidenta...Viac
Ne 25.3.2018 / Divadlo Aréna
odporúčame!
divadlo

Studio Ypsilon: Pánská šatna

Kolektívna Improvizácia plná humoru. Studio Ypsilon otvára dvere do svojej pánskej šatne. Herci bavia publikum i seba...Viac
Št 15.3.2018 / Majestic music club
odporúčame!
film

Drobci

Večerníčková séria krátkych filmov o dvoch chlapcoch a o tom, ako spoznávajú svet. Dvaja všeteční malí bratia sa hrajú a vďaka...Viac
So 3.3.2018 / Kino Lumière
KIDSTOWN odporúčame!
koncert

Repetitor (SRB), Ghost of You [CZ], Small Town Life

Spoločné turné kapiel Repetitor a Ghost of You aj v Bratislave!Viac
St 14.3.2018 / British Rock Stars
odporúčame!