iná akcia
prednáška / diskusia

Ako podporiť detskú tvorivosť?

Tvorivosť je súčasťou každodenného života človeka. Je len na dospelých, ako ju rozvíjať a podporovať aj u detí. Byť tvorivý znamená byť slobodný a otvorený. V rámci prednášky a diskusie sa zameriame na konkrétne príklady, čo je vhodné robiť a naopak čo nerobiť pri podpore detí, v smere rozvíjania ich tvorivosti.

Táto akcia sa konala v minulosti

Prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Venuje sa problematike výtvarného prejavu detí a mládeže, tvorivosti vzhľadom na kultúrne a sociálne odlišnosti, emocionalitu, axiológiu a ich prejavy v expresívnom zobrazení a výtvarnej edukácii v predprimárnom, primárnom a sekundárnom vzdelávaní.

Je autorkou viacerých vedeckých monografií  vydaných doma aj v zahraniční a desiatok vedeckých a odborných článkov prezentovaných v domácom a medzinárodnom kontexte. Spolupracuje s vysokoškolskými inštitúciami doma aj v zahraničí a svoje poznatky a výskumné zistenia prezentuje na domácich a zahraničných konferenciách.

Viac o výstave
 

Odporúčame

koncert

Saténové Ruky

Pi 1.10.2021 / Pink Whale
odporúčame!
film

Filmový festival Cinematik 2021

14.9.2021 - 19.9.2021 / Piešťany
odporúčame!
výstava

Juraj Gavula: Vitálne formy

30.6.2021 - 24.10.2021 / GMB - Mirbachov palác
odporúčame!