film

Iné vízie (SK) 2018

Iné vízie SK fungujú ako jediný projekt svojho druhu, sledujú súčasnú slovenskú umeleckú scénu a poskytujú priestor na prezentáciu toho najzaujímavejšieho, čo sa v oblasti experimentálneho filmu, animácie, performancie či video artu za uplynulých 18 mesiacov na Slovensku odohralo.

Táto akcia sa konala v minulosti


Kurátor tohto ročníka András Cséfalvay zostavil výber piatich diel: „Vybranými video prácami pre tohtoročné Iné vízie SK tiahne spôsob pozerania na svet, ktorý nie je ani mechanickou kamerou, ani subjektívnym ľudským pohľadom.“

Iné vízie, Slovensko, 2018, 51 min.

-----------------------

Diela:

Pandy Cartoon
r. Vladimír Havrilla, SK, 2018, 4min.

Štetec, tuš, papier, Pollock, dripping.

Sen
r. Martina Štammová, SK, 2018, 4min.
Matthewovi sa snívajú záhadné sny o krásnom lese. Keď sa zobúdza, nerozumie tomu, pretože v tej dobe už príroda nie je. Cestou do školy rozmýšla o tom, že by prírodu naozaj išiel hľadať. Nastávavnútorný spor, či ísť alebo nie, pretože nemôže porušiť pravidlá a musí dodržiavať školskú dochádzku, no rozhodne sa ísť. Prechádza dlhé míle, niekoľkokrát sa stratí, no nakoniec sa dostáva ku vieľu. Obzrie sa po svojej pravej ruke a zbadá les, ktorý je úpne mŕtvy, kvetiny sú vysušené, stromy polámané. Sklamaný sa vracia domov.

Aula: Areal univerzitnej latencie
r. Michal Žilinský, SK, 2018, 22min.

Areál univerzálnej latencie (Aula) je súčasťou veľkého, na seba nadväzujúceho systému špecifických miest, zakorenených v historickej realite prostredia lokalizovaného na severozápadnom Slovensku. Dominantou Auly je stavba - Dom, určitý druh rodinného pamätníka autora, kedysi romantizujúce miesto, teraz miazmou presiaknutá opustená ruina obklopená hnijúcim jablkovým sadom. Vonkajšie ľudské alebo prírodné nekoordinované zásahy Aulu organicky premieňajú a neustále aktualizujú. Aula tak funguje vo svojej zvláštnej „post-human“, latentne apokalyptickej biosfére. Realita procesov zrodu a rozkladu, neustále v Aule prebiehajúcich, znamená utópiu. Nejde o utópiu v zmysle nemožnej budúcnosti, ale o utópiu ako súčasnosť, v ktorej žijeme.

Model Situations I. - XIII. The Art od Documentation
r. Katarína Karafová, Michal Huštaty, SK, 2018, 14min.

Performance je umením dokumentácie.
Bolo by mylné domnievať sa, že performance začína a končí autentickou skúsenosťou. Performance je proces prebiehajúci medzi živou udalosťou, jej medializáciou a spätnou reflexiou. Originál performance teda nie je definitívnym produktom, je nahradený svojou reprezentáciou. Reflexia performance zároveň vo väčšine prípadov nenastáva na základe živej udalosti, ale až na základe jej archívnych pozostatkov, ktoré podnecujú proces interpretácie a rekonštrukcie.
Na tento proces upozorňujeme trinástimi modelovými situáciami. Vychádzame taktiež zo skutočnosti, že fotografické zachytenie performance nie je výhradne len reprezentáciou originálnej udalosti. Fotografia performance modeluje. Nie je ju tak možné vnímať iba ako sekundárnu reprezentáciu originálnej udalosti, ale ako performance ako takú. V tomto prípade sa použité fotografie stávajú performatívnym zdrojom poznania, na základe ktorých vzniká performatívna interpretácia ako originálna reprezentácia toho čo už neexistuje.
Performance je umením dokumentácie.

Moje nanostroje alebo tajné pravidlá o povahe súkromných úvah
r. Pavlína Fichta Čierna, SK, 2017, 8min.

Video voľne nadväzuje na aktuálne výskumy a posúva hranice ovládateľnosti a účinnosti pomyselných strojov v súčinnosti so „správne nastaveným“ či „správne používaným“ telom, v kontexte postmoderných úvah o funkčnosti, estetike a inakosti tiel. Vychádzajúc z faktu, že v niektorých teoretických prácach tretej vlny feminizmu (kyberfeminizmu) sú atribúty kyborga chápané ako špecificky ženské, komunikácia ako princíp sa tu posúva do intímneho priestoru tela.

Odporúčame

koncert

Le Payaco - krst albumu

Št 24.9.2020 / Majestic music club
odporúčame!
film

Radioaktive

Kino Mier Modra / Artkino Za zrkadlom
odporúčame!
koncert

Erik Truffaz Quartet

Po 28.9.2020 / Ateliér Babylon
odporúčame!
film

Králiček Jojo

Jojo si to užíva. Ako správny chlapec má kopec kamarátov, nie len na dvore, ale priamo v Hitlerjugende. Najlepší kamoš sa volá...Viac
Ut 2.6.2020 / Kino Mier Modra
odporúčame!