festival

Bratislavské Hanusove dni 2019

8. ročník unikátneho kultúrno-akademického festivalu! Týždeň diskusií, prednášok, filmov, koncertov a iných podujatí, pri ktorých budete môcť objaviť radosť z hľadania pravdy, spoločného nachádzania odpovedí a ochutnať bohatstvo kresťanského myslenia.

Táto akcia sa konala v minulosti


Týždeň diskusií, prednášok,  koncertov a multi-žánrových podujatí, pri ktorých môžu návštevníci nachádzať odpovede na aktuálne spoločenské otázky a ochutnať z bohatstva kresťanského myslenia. Hosťami 8. ročníka festivalu budú už tradične slovenské aj zahraničné osobnosti z rôznych oblastí verejného života, politiky, kultúry, akadémie, Cirkvi, biznisu či umenia, ktoré budú spoločne hľadať pravdu na aktuálne aj nadčasové otázky.

Festival chce byť priestorom stretnutia pre ľudí s kresťanského aj sekulárneho prostredia, ponúka možnosť priblížiť sa k Bohu i k sebe navzájom, chce inšpirovať k otvorenejšiemu, hlbšiemu a odvážnejšiemu prežívaniu kresťanskej viery vo svete a zároveň prispieť k tomu, aby sa Slovensko spolu rozprávalo.

Program
26.4.2019
17.00 / Modrý kostolík
Svätá omša pri príležitosti otvorenia festivalu - Mons: Stanislav Zvolenský
18.30 / Malá scéna STU
Mons. Stanislav Zvolenský: Správa o katolíckej cirkvi - Pohľad arcibiskupa netropolitu na súčasné výzvy.
20.00 / Malá scéna STU
Faust - Koho nasledujem(e)? - Otvorenie výstavy faustovských ilustrácií Miroslava Cipára.
20.30 / Malá scéna STU
Koho Followujeme? - Vzory a autority na sociálnych sieťach
Mons. Jozef Haľko, Martin Ondruš, Lukáš Híveš, Michal Kukuča OSB
Mal by Kristus youtube channel? Bojíme sa povedať na kameru, že sme kresťania? Náročnosť evanjelia & príťažlivosť formy – dá sa to?
Sledujú ich milióny ľudí, podieľajú sa na kampaniach veľkých značiek a ich vplyv sa využíva aj v politickom marketingu. Influenceri sa stali novodobými vzormi pre mladú generáciu a sociálne siete tak prinášajú obrovský priestor inšpirovať masy. Využívame ako kresťania potenciál Youtubu?
O tomto mediálnom jave budeme diskutovať s biskupom J. Haľkom, M. Ondrušom, L. Hívešom a benediktínom M. M. Kukučom. Prezradia nám ich pohľad na príležitosti a úskalia Youtubu, kto je pre nich vzorom a ako vnímajú potrebu zapojiť ostatných kresťanov do tvorby hodnôt v online svete. Úvodnou časťou diskusie bude premietanie youtuberských videí našich hostí na tému: „Top influencer môjho života“.

27.4.2019
16.00 / Malá scéna STU
"Slow fashion" - Životný štýl budúcnosti?  - O kráse, móde a životnom štýle "Slow fashion".
Nika Macinská a Martina Badinská
Prečo je dôležité znovuobjaviť koncept pomalej módy?
Aký zmysel má móda pre život človeka?
Čím a k čomu môže pomalá móda inšpirovať?
Ako odpoveď na „kultúru skartovania“ a neustále sa zrýchľujúce tempo módneho priemyslu prichádza koncept pomalej módy – „slow fashion“. Pomalá móda ako slovné spojenie bolo prvýkrát použité v roku 2008 a hlása návrat k podpore lokálneho trhu, kvalite nad kvantitou, dlhšej životnosti produktov či udržateľnosti ekosystému i našej spoločnosti. V diskusii s módnymi dizajnérmi načrtneme čo je koncept pomalej módy a prečo je dôležitý pre jednotlivca i spoločnosť. Budeme sledovať, ako môže pomalá móda meniť spôsob nášho životného štýlu ako ženy/muža, matky/otca rodiny, či celej domácnosti. Čo móda v našom živote znamená a aké má miesto? Prečo sa stáva opäť populárna kultúra striedmosti a ako môže koncept pomalej módy inšpirovať k jednoduchosti, kráse i Bohu?
Našim zámerom je, aby vás diskusia inšpirovala meniť veci vôkol seba. Keďže ako vraví výrok Matky Terezy „Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“
18.00 / Malá scéna STU
Přímluva za současnost - Nové umenie v starom kostole
Norbert Schmidt
Je Cirkev len múzeálna inštitúcia?
Je možný prienik viery a moderného umenia?
Ako dnes stavať kostol?
Starý kostol a súčasné umenie; viera, spiritualita a umelci, architekti dneška – dva svety, ktoré nemajú nič spoločné? Je cirkev naozaj len muzeálna inštitúcia, v ktorej má domov len dávno minulá kultúra a podivná ghettoidná výtvarničtina, ktorá nemá nič spoločné s tým, čo sa dá vidieť v Tate Modern alebo MoMA? Prečo vzniká tak málo dobrých cirkevných stavieb, ktoré sa svojou kvalitou vyrovnajú tomu, čo nám zanechala gotika či barok? Ako sa dnes má stavať kostol? A ako by sa mal používať ten starý? A koľko priestoru sa vlastne zmestí na jedno miesto? Tieto otázky si kladie a bude na ne hľadať odpovede český architekt Norbert Schmidt.
21.00 / Malá scéna STU
Skyva - vystúpenie košickej speváčky s kapelou k debutovému albumu Zrkadlo.

28.4.2019
17.00 / Malá scéne STU
Reflektor - Traja kresťanskí intelektuáli, tri aktuálne diskusné reflexie.
Jaroslav Daniška, Štefan Chrappa a Juraj Šúst
Prebieha v Európe vzbura ľudu voči elitám?
V čom spočíva kríza a nádej dnešného kresťanstva?
Reflektor je kultúrno-spoločenský mesačník rádia Devín, v ktorom moderátor Štefan Chrappa so svojimi hosťami a spolumoderátormi Jaroslavom Daniškom a Jurajom Šústom glosujú dianie v domácej i svetovej kultúre, filozofii, vede, náboženstve a kritickom myslení. Všímajú si aj historický kontext, uvažujú o archetypoch a zmenách v hodnotovom systéme vyspelej spoločnosti. Počas živého nahrávania na festivale BHD budú uvažovať o diskutovať o prebiehajúcom Brexite a Eurovoľbách, o kríze a nádeji pre Cirkev a novej knihe od Štepána Smolena Cesta na Západ.
19.00 / Malá scéna STU
Zrada, mučeníctvo, nádej - Sýrsky kňaz o vojnovej skúsenosti a sile viery. 
Hanna Ghoneim
Zradil Západ sýrskych kresťanov?
Mala by Európa otvárať dvere emigrantom zo Sýrie?
Čo nás môže naučiť skúsenosť sýrskych kresťanov s vojnou?
Vo svoje prednáške Hanna Ghoneim predstaví súčasnú situáciu kresťanstva v Sýrii cez tri kľúčové body: zradu, mučeníctvo a nádej. Vysvetlí, ako život sýrskych kresťanov zmenila prebiehajúca vojna. Neobíde ani otázku, ako konanie hlavných zahraničných aktérov, vrátane USA a EÚ, pomohlo alebo naopak uškodilo kresťanom v ich ťažkej situácii. Objasní kam a do akej miery sýrski kresťania utiekli počas vojny a ich osud v emigrácii. Nevyhne sa ani otázke migračnej politiky Európy. Napokon sa dotkne aj otázky, čo by európske krajiny ako Slovensko mohli pre sýrskych kresťanov urobiť a naopak, čím môžu sýrske kresťanstvo inšpirovať Európu a Slovensko.

29.4.2019
18.00 / Malá scéna STU
Chesterton - Multi-žánrový profil jedného z najväčších prorokov modernej doby. 
Pavol Hrabovecký
Ponúka nám Katolícka cirkev viac ako vedecký racionalizmus?
Je kresťan odkázaný vyberať si medzi hodnotami liberalizmu a konzervativizmu?
Je tolerancia cestou pre lepší svet?
Po minuloročnom úspechu na BHD s profilom J.R.R.Tolkiena, prichádza Pavol Hrabovecký s ďalšou multižánrovou lahôdkou – profilom G.K Chestertona. Hrabovecký spolu s Chestertonom budú slovom i obrazom búrať moderné dogmy a hľadať prekvapivé a paradoxné odpovede na otázky ako napríklad: Môžeme byť na Katolícku cirkev hrdí? Ponúka nám viac ako vedecký racionalizmus? Je kresťan odkázaný vyberať si medzi „hodnotami“ liberalizmu či konzervativizmu? Je tolerancia cestou pre lepší svet? Chesterton, prorok dvadsiateho storočia, nám ponúkne spolu s s jeho výnimočným interpretátorom komplexný pohľad na komplexné otázky bez falošného zjednodušovania.
19.00 / Prednášková sála pod kostolom Panny Márie pomocnice kresťanov na Miletičovej 7
Prijatie alebo Pride (hrdosť) - Cesty prijatia ľudí s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. 
Tim Long
20.00 / Malá scéna STU
Ideologická neo-kolonizácia Afriky - Ako Európa a Západ pomáhajú Afrike a zabíjajú pritom jej dušu.
Obianuju Ekeocha
Ako dnešná sekulárna Európa ničí kultúru a ducha Afriky?
Čo ponúka Európa Afrike výmenou za ekonomický pokrok?
Ako môžeme Afrike naozaj pomôcť a v čom ona môže pomôcť nám?
Nigérijská výskumníčka a ľudsko-právna aktivistka Obianuju Ekeocha ukazuje na odvrátenú tvár humanitárnej a ekonomickej pomoci Západu a Európy pre Afriku. Pod zástierkou pomoci a pokroku sa Afrike ponúka faustovská zmluva s mefistom, keď sú africké krajiny tlačené k tomu, aby prijali hodnoty a náboženstvo sekulárneho euro-amerického individualizmu a progresivizmu. Pod pláštikom ľudských práv pomáhame Afrike tým, že presadzujeme dostupnosť potratov, propagujeme permisívnu sexuálnu morálku, tlačíme na reguláciu pôrodnosti, propagujeme individualistický feminizmus a redefinujeme manželstvo.
Ekeocha tento anti-kultúrny import nazýva ideologickým neo-kolonializmom 21. storočia. V minulosti sme z Afričanov urobili otrokov na telesnú prácu a podmanili si ich krajiny, teraz zotročujeme ich ducha. Európa navyše svoju „pomoc“ racionalizuje ekonomickou výhodnosťou: „1 Libra na plánované rodičovstvo (potratové tabletky, kondómy…) ušetrí 6 Libier na verejné zdravotníctvo, pitnú vodu či verejné výdavky.“ Ekeocha sa nerozpakuje tento prístup nazvať „filantropickým rasizmom 21. storočia.“Ako sa môže Afrika postaviť tomuto zotročovaniu ducha na odpor? Ako jej môžeme pomôcť my? Koho nasledujeme?

30.4.2019
18.00
Dobroqvbazár
18.00 / Malá scéna STU
Parabible - Ako by vyzeral Ježišov príbeh, ak sa odohral dnes u nás? 
Alexandr Flek
Spoznali by sme Krista v dave na Obchodnej?
Nadávali by sme mu skôr do fašistu alebo slniečkára?
Za čo by sme ho odsúdili dnes?
Parabible – tisková správa o našem prezidentovi Ježíši z Nošovic, je aktuální, místy až provokativní biblickou parafrází. Dávný příběh o Ježíši Nazaretském zasazuje do kulis současného Česka (místo Betléma Beroun, místo pastýřů popeláři, místo farizejů faráři), především ale staví dnešního čtenáře před nově obnažené pointy dávných evangelijních příběhů a výroků. Jak v předmluvě knihy uvádí profesor Martin C. Putna, v Parabibli jde o rozlousknutí jádra biblických textů z tvrdé slupky jejich dobového kontextu a jejich nové „obalení“ do současné literární formy.
Autor nesází na doslovnost, o to přiléhavěji ale odráží původní záměr biblického textu: vyprovokovat čtenáře k reakci, vzbudit otázky, překvapit, konfrontovat, rozesmát nebo rozčílit. Parabible čtenáře aktivizuje, aby nevnímal evangelium jako uzavřený příběh nebo historickou informaci, ale jako text, ke kterému je třeba zaujmout postoj, a tak se vlastně stát jeho součástí.
Jednotlivé texty Parabible byly původně zveřejňovány na sociálních sítích, kde nasbíraly velké množství ohlasů a sdílení, vyprovokovaly bohatou diskusi a především si získaly přízeň jak dlouholetých věřících (včetně farářů mnoha různých denominací), tak i těch, kteří Bibli jinak nečtou a nepovažují ji za relevantní.
20.00 / Malá scéne STU
Hlas, ktorý vyrušuje - O slobode a spoločenskej zodpovednosti s kňazom, ktorého rieši celé Slovensko. 
Mariána Kuffa

1.5.2019
15.30 / Malá scéna STU
Kresťania do Európy - Najväčšia diskusia k eurovoľbám. 
18.00 / Malá scéna STU
Úloha katolíckeho intelektuála - Je súčasná doba ohrozením alebo príležitosťou pre katolíckeho intelektuála? 
John Finnis
20.00 / Malá scéna STU
Benediktova voľba - Stratégia prežitia pre kresťanov v post-kresťanskom svete.
Rod Dreher

2.5.2019
18.00 / Malá scéna STU
Kríza Európskej demokracie - Príbeh o tom, ako ľud stratil vplyv na politiku. 
Dariusz Karlowicz
20.00 / Malá scéna STU
Kresťanstvo v post - kresťanskom svete - Traja výnimoční intelektuáli o kresťanskom živote v súčasnej spoločnosti. 
Rod Dreher, John Finnis, Dariusz Karlowicz

3.5.2019
18.00 / Foajé na Malej scéne
Burza kníh
18.00 / Foajé na Malej scéne
BHD Shop
18.00 / Malá scéna STU
Ako Dante zachránil môj život - O konverzii skrze čítanie Danteho Božskej komédie.
Rod Dreher
20.00 / BHD Talks: Koho Nasledujem(e)? - Krtke a úderné vstupy o nasledovaní Krista v dnešnej spoločnosti.

4.5.2019
21.00 / Františkánsky kostol
BHD Light - Svetlo, ktoré svieti v tmách.
Kristus v Eucharistii
 

Oficiálna stránka

-----------

Vstupenky
permanentka: 35€
Obyčajný lístok: 5€
Lístok na headlinera: 7€

Odporúčame

film

V sieti

3 herečky, 3 izby, 10 dní a 2458 sexuálnych predátorov. Experiment, ktorý naliehavým spôsobom otvára tabuizovanú tému zneužívania...Viac
Kino Mier Modra / Kino Lumière / Artkino Za zrkadlom / Amfiteáter Senec
odporúčame!
cestovanie

Cestovateľské kino: Portugalsko

Ut 8.12.2020 / Dunaj˜
odporúčame!
iná akcia

Víno pod hviezdami

Už 4. ročník podujatia Víno pod hviezdami sa uskutoční tretiu augustovú sobotu v pezinských vinohradoch pod Starou horou.Viac
So 15.8.2020 / Pezinok
odporúčame!
film

Oni a Silvio

Silvio Berlusconi - známy miliardár, mediálny magnát, dlhoročný predseda talianskej vlády, známy svojim excentrickým spôsobom...Viac
Št 28.5.2020 / Kino Lumière
odporúčame!