Reštaurovaná klasika: Slávnosť v botanickej záhrade už v pondelok!

Nenechajte si ujsť jeden zo zakázaných slovenských filmov! Cyklus Reštaurovaná klasika v Kine doma uvedie farebnú Slávnosť v botanickej záhrade (1969), ktorá hovorí o potrebe zázraku v ľudskom živote a ponúka impresívne očarenie prírodou a radosťou zo života a pohybu.

blog

5. apríl (pondelok) o 20:20 hod.
Slávnosť v botanickej záhrade, r. Elo Havetta, Československo, 1969, 83 min.
+
Slávnosť osamelej palmy, r. Juraj Johanides, Marko Škop, 2005, 39 min.

Viac na stránke kina Lumiére

Slávnosť v botanikej záhrade prináša mozaikovité rozprávanie o krčmárke Márii, večnej neveste, vytrvalo a márne vodiacej k oltáru otca svojich ôsmich dcér Pištu, a o Pierrovi, ktorý svojím príchodom naruší pokoj vinárskej dediny Babindolu a naučí jej obyvateľov vychutnávať život. Nakrútil ho výnimočný režisérsky talent Elo Havetta, ktorý tento svet opustil predčasne.

Režisér, scenárista, kameraman a fotograf Elo Havetta bol všestranný umelec s originálnou poetikou, do slovenskej kinematografie vstúpil v 60. rokoch minulého storočia spolu s Jurajom Jakubiskom a Dušanom Hanákom. Hoci jeho filmové dielo nie je pre jeho predčasnú smrť rozsiahle, pre slovenskú  kinematografiu má výnimočnú umeleckú a historickú hodnotu.

Havetta nakrútil dva celovečerné filmy. Zrelý a svieži už bol jeho debut Slávnosť v botanickej záhrade, o tri roky neskôr vznikla jeho  dráma o ľuďoch hľadajúcich domov a šťastie Ľalie poľné (1972), ktorá patrí k najpozoruhodnejším dielam slovenskej kinematografie.

Svoj režijný debut Slávnosť v botanickej záhrade nakrútil Havetta v scenáristickej spolupráci so spolužiakom z pražskej FAMU, scenáristom a dramaturgom Luborom Meirom Dohnalom. V svojom debute originálne spojil inšpiráciu naivným maliarstvom, nemým filmom a výtvarným impresionizmom.

Karnevalovému charakteru filmu zodpovedá vo filme aj výber protagonistov, ktorí verne dokázali tlmočiť Havettove myšlienky, okrem zopár hercov väčšinu postáv stvárnili neherci. Aj keď kritika i diváci film ocenili pozitívne, začiatkom 70. rokov minulého storočia sa vzhľadom na vývoj spoločensko-politickej situácie dostal medzi zakázané filmy.

Po projekcii filmu Slávnosť v botanickej záhrade Kino doma uvedie ako bonus dokumentárny film Slávnosť osamelej palmy, ktorý v koprodukcii so Slovenským filmovým ústavom v roku 2005 nakrútili režiséri Marko Škop a Juraj Johanides.

Autori dokumentu citujú z Havettových filmov, no predovšetkým chcú zámerným inscenovaním jednotlivých epizód nadviazať na Havettovo autorské gesto estetiky hravosti, ktoré určilo jeho dielo i život.

Dokument nakrútený v duchu Havettovej poetiky je poctou režisérovi, ktorého diela patria k vrcholom slovenskej kinematografie. Vo filme vystupujú viacerí Havettovi spolupracovníci, medzi nimi scenárista Lubor Meir Dohnal, výtvarník Vlado Popovič či už zosnulý herec Marián Filadelfi.