Nové výstavy v Bratislave

Čo nové v bratislavských galériách po pandemickej pauze? Nové výstavy majú alebo v blízkej dobe budú mať Laco Teren, Vinicio Berti, Juliana Mrvová, Patrícia Koyšová, Martin Vongrej, Olja Triaška-Štefanovič, Lisa Bäck, a mnoho iných.
blog

Jana Černá KorkošováSoňa Michaláková, a Noémi Kolčáková Szakállová majú v Umelke spoločnú výstavu Unisono. Výstava bude prístupná do 21. júla.

Výstava Na okraji záujmu zviditeľňuje zbierkové predmety Múzea mesta Bratislavy, ktoré v ostatných troch desaťročiach stáli mimo hlavnej pozornosti. Vo výstavnej sieni Starej radnice do 25. októbra. Viac info

Výstava Poklady Židovského múzea v Prešove II. sa začne 17. júla v Židovskom komunitnom múzeu v synagóge na Heydukovej ulici. Historické artefakty a písomnosti budú vystavené do 9. októbra.


 

Do 13. septembra bude v Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy v rámci festivalu Dolce Vitaj výstava Vinicia Bertiho, jedného z hlavných talianskych predstaviteľov abstraktného umenia.

Slovenská národná galéria má novú výstavu! Generácia 909,76 prezentuje významných slovenských umlecov 30. a 40. rokov v netradičnej inštalácií. Viac info o výstave a kurátorských výkladoch.

Putovnú Medzinárodnú výstavu politických karikatúr si môžete pozriet na Hveizdoslavovom námestí do 13. júla.

Ľudia sa stali návrhármi. Dizajnéri zostali ľuďmi. Vrcholne aktuálna výstava Design Is Now! sa koná do 2. septembra v galérií Satelit Slovenského centra dizajnu.

Žužu Gálová je mladá umelkyňa, ktorá sa vo svojej tvorbe venuje ilustráciam a spája digitálne a tradičné techniky tvorby. Jej výstava In Hide and Seek je v Pistoriho paláci do konca júla.

Výstava Inšpirované prírodou vyjadruje ekologické postoje proti ohrozovaniu prírody. 12 autorov z rôznych oblastí úžitkovej tvorby a dizajnu vystavuje v Galérií X na Zámočníckej do 29. augusta.

Divadelný ústav uvádza reinštaláciu dvoch ročníkov súťaže Bienále divadelnej fotografie za rok 2016 a 2018 na 2. poschodí Pistoriho paláca na Štefánikovej ulici. Výstava bude prístupná do 14. augusta.

Pod názvom Summer selection vo Flatgallery na Baštovej vystavuje 34 autorov do 1. septembra.

Lisa Bäck vystavuje v Rakúskom kultúrnom fóre na Hodžovom námestí. Výstava jej malieb s názvom Follow The Line trvá do 10. septembra.

Ikona stredoeurópskeho konceptuálneho umenia Július Koller má vlastné múzeum. Antimúzeum J.K. na Zámočníckej ulici je otvorené iba štvrtky, stredy sa konajú kurátorské výklady Alexandry Kusej a Aurela Hrabušického. Klik pre info.

V Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy si do 30. augusta môžete pozrieť výstavu Svetozára Mydla.

Výstava "Bratstvo a jednota" fotografky Olji Triašky Stefanović sa obracia k problematickej histórii bývalej Juhoslávie, obracia sa ku krajine jej pôvodu. Výstava v Mirbachovom paláci trvá do 13. septembra.

 

 

Juliana Mrvová maľuje príbehy miest, ľudí, rastlín a zvierat, ktoré stretáva pri svojich cestách a na viacerých rezidenčných pobytoch. Jej aktuálnu výstavu "After The Fire" si môžete pozrieť v galérií Ateliér XIII na Panskej ulici do 21. augusta.

Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy nájdete výstavu medzinárodne aktívneho bratislavčana Martina Vongreja, ktorý pre túto výstavu vytvoril triptych pre Mirbachov palác použitím gravitácie ako média a významu zároveň.

White & Weiss Gallery predstavuje najnovšiu tvorbu Patrície Koyšovej, ktorá sa ako jedna z mála slovenských výtvarníčok v rámci svojho umeleckého programu bez výraznejších odklonov plnohodnotne venuje abstraktnej maľbe. Výstava je do 17. júla v galérií na Größlingovej.

Výstava Armáda v povstaní v SNM približuje Prvú československú armádu na Slovensku, ktorá mala rozhodujúcu zásluhu na dvojmesačnom udržaní povstaleckého územia v tyle nemeckých frontových vojsk. 

Danubiana Meulensteen Art Museum uvádza "Veterný kôň", novú výstavu Laca Terena. Stihnete do konca augusta.